Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Trafiksikkerhedsplan

Trafiksikkerhedsplanen skal fungere som et styringsværktøj for kommende investeringer i trafiksikkerhedsområdet, og planen understøtter den nye procedure for behandling af henvendelser vedrørende trafiksikkerhed.

Trafiksikkerhedsplanen støtter op om Færdselssikkerhedskommissionens Nationale Handlingsplan for perioden 2013-2020. Målet er at nedsætte personskadeuheld med 50% i 2020 med udgangspunkt i 2010.

Med baggrund i uheldsstatistikken har Esbjerg Kommunes Trafiksikkerhedsudvalg udpeget følgende indsatsområder:

Kampagner og samarbejde omkring:

  • Hastighed
  • De unge trafikanter
  • Spiritus, narkotika, medicin
  • Uopmærksomhed

Fysiske forbedringer på vej- og stinettet på:

  • Særligt uheldsbelastede lokaliteter
  • Borgerudpegede lokaliteter
  • Skoleveje
  • Sikkerhedszoner i åbent land

Læs i Trafiksikkerhedsplanen for 2015-2020.   

Trafiksikkerhedsplanen suppleres med en projektliste, som indeholder konkrete projekter med baggrund i uheldsanalyser, borgerhenvendelser og ønsker fra skolerne.Listen kan du finde her. Listen opdateres årligt, såfremt der afsættes midler til trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger. Projekterne listes efter geografisk område