Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Kommunikationspolitik

Denne politik udgør fundamentet for al kommunikation, og suppleres med en strategi, der inddeles i intern og ekstern kommunikation. Betegnelsen Esbjerg Kommune dækker over virksomheden og ikke det geografiske område.

Forord

I Esbjerg Kommune tegner Vision 2025 retningen for de kommende års velfærd og vækst. Vision 2025 er den løftestang, der skal skabe udvikling og bakke op om det gode liv for borgerne i Esbjerg Kommune.

Vi vil bygge oven på det allerede stærke medborgerskab ved at skabe de bedste rammer for samskabelse. Vi vil involvere borgerne i beslutningsprocesserne, ligesom vi også lægger vægt på, at alle kommunens ansatte er trygge ved at bruge deres ytringsfrihed og deltage i den offentlige debat.

Vi ønsker et ligeværdigt samarbejde, hvor alle bidrager, fordi det styrker fællesskabet, giver mening og skaber stolthed for den enkelte. Vi tager godt imod danske og internationale nye borgere, der skal have mulighed for at falde godt til og blive en del af fællesskabet.

Det skal vores kommunikation være med til at understøtte. En målrettet kommunikation, som sætter borgeren i centrum og lægger op til en åben og ligeværdig dialog og samarbejde, er en forudsætning for at gøre vores vision til virkelighed. Derfor har vi lavet denne kommunikationspolitik. Her er beskrevet de mål og værdier, som kendetegner vores kommunikation med både medarbejdere, brugere og borgere.

Esbjerg Kommunes kommunikationspolitik gælder for alle afdelinger og kontraktstyrede enheder i Esbjerg Kommune.
Politikken blev vedtaget af byrådet i Esbjerg Kommune den 21. januar 2013 og er opdateret november 2019.

 

Kommunikationspolitik

Denne politik udgør fundamentet for al kommunikation, og suppleres med en strategi, der inddeles i intern og ekstern kommunikation. Desuden findes der en række konkrete arbejdsredskaber. Betegnelsen Esbjerg Kommune dækker over virksomheden og ikke det geografiske område

Værdier

Troværdighed og dialog er de overordnede værdier for kommunikation i Esbjerg Kommune.

 • Troværdighed
  • betyder, at vi gør det vi siger, og holder det vi lover.
 • Dialog
  • betyder, at vi møder borgerne og medarbejderne gennem en ligeværdig og aktiv kommunikation.

Principper

Overordnet set bygger kommunikationspolitikken på tre principper:

 1. Vi starter med os selv og sikrer god intern kommunikation
 2. Kommunikation tænkes fra en start ind i alle aktiviteter
 3. Vores kommunikation sætter modtageren i centrum

Desuden er vores kommunikation altid:

 • Relevant
 • Målrettet
 • Rettidig
 • Entydig og forståelig
 • Placeret, hvor det giver mening for modtageren
 • Til at handle ud fra
 • Tilgængelig, når vi benytter de digitale medier
 • På engelsk, når vi kommunikerer med internationale brugere.

For at efterleve principperne vurderer vi dette, før vi formidler:

 • Hvem er vores målgruppe?
 • Hvad er vores budskab til dem?
 • Hvor kommunikerer vi bedst/hvilke kanaler vælger vi?

Målgrupper

Vi afstemmer al kommunikation ud fra, hvem vi kommunikerer med. Vi har følgende overordnede målgrupper:

 • Medarbejdere
 • Brugere
 • Borgere

Medarbejdere er alle ansatte på arbejdspladsen Esbjerg Kommune.  

Brugere er de personer, foreninger, virksomheder m.fl., der gør direkte brug af vores ydelser. Esbjerg Kommune er her en servicevirksomhed, og brugerne er vores kunder – uanset om de betaler for ydelsen, eller om der er tale om gratis service.

Borgere er skatteydere, vælgere, beboere, frivillige, erhvervslivet og samarbejdspartnere. Borgerne er en vigtig målgruppe, da deres indsigt i de kommunale beslutningsprocesser er afgørende for de demokratiske processer. Kommunen er her en demokratisk aktør.

Desuden er pressen en væsentlig målgruppe, men vi kommunikerer særligt med pressen for at nå videre ud til vores aktuelle målgrupper.

I forhold til branding er vores målgruppe næsten altomfattende og betegnes derfor som vores omverden både nationalt og internationalt. 

Ytringsfrihed

Alle medarbejdere har ytringsfrihed

Når du udtaler dig som privatperson
Som privatperson må du gerne dele dine personlige meninger om din arbejdsplads og dit arbejdsområde. Du skal gøre opmærksom på, at du udtaler dig på egne vegne, så din optræden som privatperson ikke kan forveksles med en rolle som talsperson for kommunen.

Når du udtaler dig som privatperson, skal du respektere reglerne om tavshedspligt, og du må ikke fremsætte ærekrænkende udtalelser, ytre dig i en urimelig grov form eller fremsætte åbenbart urigtige oplysninger om væsentlige forhold inden for dit eget arbejdsområde.

Du skal ikke indhente tilladelse fra din leder eller fortælle din leder, når du har ytret dig.

Ytringsfriheden gælder alle medier.

Når du udtaler dig på vegne af din arbejdsplads

Også når du udtaler dig på vegne af din arbejdsplads, skal du overholde din tavshedspligt, og du må ikke fremsætte ærekrænkende udtalelser, ytre dig i en urimelig grov form eller fremsætte åbenbart urigtige oplysninger om væsentlige forhold inden for dit eget arbejdsområde.

Alle ansatte i Esbjerg Kommune kan som fagpersoner udtale sig til pressen om faktuelle forhold inden for deres eget arbejdsområde.

Ved udtalelser på vegne af Esbjerg Kommune kan ledelsen bestemme, hvem der må udtale sig, og hvad der må udtales.

Se Justitsministeriets vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed på Justitsministeriets hjemmeside.

Besøg vores presserum

Tilmeld dig vores mailinglister, se pressemeddelelser, find billeder fra Esbjerg Kommune og se kontakt.

Presserum

Abonner på pressemeddelelser

tilmeld dig vores presseliste

Tilmeld

Hvad oversættes til engelsk?

Læs vores strategi for, hvilke tekster der oversættes.

International formidling