Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Strategi for international formidling på engelsk

Læs principperne for, hvornår tekster oversættes til engelsk. 

Mål

Hele kommunen drager fordel af et stærkt internationalt miljø centreret i Esbjerg by, og det er en stor fordel, når hele kommunens attraktive områder og tilbud formidles på engelsk. Desuden vil det frigive ressourcer i Tilflytterservice og Borgerservice, når flere internationale borgere bliver digitalt selvhjulpne med digitale løsninger på engelsk.

Esbjerg Kommune skal gå forrest i internationaliseringsarbejdet, og det kræver, at vi i højere grad kommunikerer på engelsk i fx breve, på hjemmesider, i apps, på sociale medier, på skilte og i brochurer. Dette kan inspirere andre aktører til også at intensivere deres engelske formidling.


Kriterier for oversættelser
Kommunens kommunikationspolitik definerer, at vores to primære sprog er dansk og engelsk, og her præciseres, hvornår der er behov for at supplere danske tekster med engelske. Da det er ressourcekrævende at producere tekster i flere sprogversioner prioriteres de områder, der vurderes at have direkte relation til indsatserne i Vision 2020.

På disse områder med relation til bosætning er det (i prioriteret rækkefølge) relevant at oversætte fra dansk til engelsk.

  1. Områder, hvor tilflyttere skal håndtere praktiske formaliteter i forbindelse med tilflytning.
  2. Praktiske informationer, der gør hverdagen lettere for nye borgere.
  3. Information om tilbud, der øger fastholdelsen.
  4. Områder, der bidrager til at stærkt internationalt miljø for både danskere og internationale borgere.
  5. Områder der skaber et synligt internationalt brand – i bybilledet og online.

Desuden prioriteres de beskrivelser, som internationale samarbejdspartnere og potentielle tilflyttere, har interesse i at finde om kommunen, ligesom vi naturligvis medbringer engelsksproget informationsmateriale til internationale events. 

Opkvalificering og samarbejde
Ud over den skriftlige formidling på engelsk sikrer Esbjerg Kommune at de nøglepersoner, der kommunikerer med internationale borgere, har de nødvendige kompetencer.

Endelig arbejder kommunen målrettet på at påvirke eksterne samarbejdspartnere, så der fra flere sider støttes op om mere formidling på engelsk.