Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Fysioterapi

Fysioterapeuterne i Specialbørnehaven Kornvangen indgår på hver enkelt stue flere dage om ugen. Her sørger de for at integrere mest mulig behandling og træning i børnenes hverdag. 

Fysioterapeuterne støtter børnene i deres motoriske udvikling, men også på hvordan børnene sanser verden. De har fokus på hvordan eventuelle sanseintegrationsproblemer kommer til udtryk i hverdagen, og hvordan omgivelserne kan tilpasses, så sansebearbejdningen bedres.

Der er et tæt tværfagligt samarbejde pædagoger og fysioterapeuter imellem, hvor det primære fokus er, at støtte det enkelte barn bedst muligt, til udvikling. Her handler det om at skabe nogle omgivelser, hvor det er sjovt, spændende og motiverende for børnene at være, så de får lyst til at bevæge sig og udfordre sig selv. For at opnå dette bedst muligt er der oftest både fysioterapeutiske og pædagogiske elementer i spil. Det kan for eksempel være børn, der opnår større koncentration til at løse opgaver, hvis det forinden har været fysisk aktiv.  

Den fysioterapeutiske behandling foregår både individuelt, i bassin og som holdtræning alt efter behov. Behandlingen tager altid afsæt i, hvordan det enkelte barn har det den pågældende dag, og så tilpasses niveauet herefter. I og med at fysioterapeuterne indgår på stuerne, kan der gives flere korte behandlingsintervaller i løbet af dagen, hvis det er det, det enkelte barn har det bedst med. Elementer af træning kan også lægges ind i forbindelse med fx spisning, bleskift, af-og påklædning. Træningen kan foregå både i tumlestuen, på egen stue, på legepladsen, i bassinet eller i snoezelhuset.

Fysioterapeuterne er tilknyttet alle børnene i Specialbørnehaven Kornvangen. Ved nogle børn er det afgørende, at det er fysioterapeuten, der laver bestemte elementer af behandlingen og træningen, mens det ved andre børn integreres i hverdagen eller som holdtræning. Her bliver fysioterapeutens rolle mere i form af løbende opfølgning, og vejledning.

Fysioterapeuterne udfører også relevante test efter behov, tilpasser Specialbørnehavens stole og hjælpemidler og giver gerne vejledning i forhold til fodtøj, indlæg, hjælpemidler og ideer til aktiviteter forældre med fordel kan lave med deres barn hjemme.