Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Om Kornvangen

Specialbørnehaven Kornvangen modtager børn med vidt forskellige problemstillinger. Fælles for dem alle er, at de vurderes ikke at kunne rumme et almindeligt dagpasningstilbud. Deres behov for ekstra støtte er særlig kompetence- og ressourcekrævende.

Målgruppe, visitation og normering

Vores værdigrundlag

Alle børn rummer et medfødt udviklingspotentiale. Vi arbejder på at skabe forudsætninger for, at barnet kan udvikle sig mest muligt i et børnemiljø præget af tryghed og udfordringer.

Barnets alsidige personlige udvikling står i fokus for den pædagogiske indsats. Vi bekender os ikke til en bestemt teori eller metode, men tager udgangspunkt i forskellige teorier blandt andet:

  • Vygotsky og hans ”zone for nærmeste udvikling”
  • Theraplay
  • Sensory profil
  • Refleksion
  • Sociale historier

Dette skaber en mangfoldighed i den pædagogiske praksis.