Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Bygge garage/carport, udhus og lignende

Som hovedregel skal du ikke længere søge om byggetilladelse til at opføre en garage/carport, et udhus/skur eller andre småbygninger, der samlet er under 50 m².

Læs om at bygge garage/carport, udhus eller anden småbygning.

Som hovedregel er det nu muligt at bygge småbygninger uden forudgående tilladelse på egen grund hvis:

  • Det samlede areal af alle småbygningerne på grunden er under 50 m².
  • Bygningerne på grunden overholder byggeretten jvf. gældende bygningsreglement og anden lovgivning.
  • Bygningerne på grunden overholder eventuelle lokalplaner, byplanvedtægter eller deklarationer, som ejendommen kan være omfattet af.

Du skal dog være opmærksom på følgende: 

Oplysninger om gældende lovgivning og krav til byggeri kan findes på bygningsreglementet.dk eller ved henvendelse til Esbjerg Kommune, Byggeservice, på tlf. 76 16 16 16.