Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Vejledning for afbrænding

Afbrænding er, som udgangspunkt, forbudt i Esbjerg Kommune, men der er undtagelser, ligesom der er ting, som du altid skal undgå at afbrænde. Begge dele kan du læse mere om nedenfor. 

Undgå altid afbrænding af følgende
Selvom der er undtagelser til det generelle afbrændingsforbud, så gælder det altid, at man ikke må afbrænde affald såsom:

  • Trykimprægneret træ
  • Træ med maling
  • Masonitplader
  • Møbler
  • Plast
  • Dagrenovationslignende affald/husholdningsaffald
  • Dæk

Undtagelser for forbuddet

Vejledende afstande ved afbrænding: Landbrug

Vejledende afstande ved afbrænding: Landbrug
  Bygning med hårdt tag Brandbare markafgrøder Mejetærskere og andre maskiner Bygninger med let antændeligt tag Stakke / oplag i det fri  Nåleskovs-bevoksning
Uddybning     (som ikke anvendes i.f.f afbrændingen) (herunder stråtag) af træ, plast, emballage, brandfarlige væsker og gasser, overjordiske naturgas-installationer Lyngklædte arealer og anden brændbar vegetation
Halm, herunder løstliggende halm efter mejetærskning, affald fra landbrug 30 m 30 m 30 m 100 m 100 m 100 m
Halmstakke og større bunker affald fra landbrug 100 m 100 m 30 m 100 m 100 m 100 m
I vindretningen ved jævn vind 5 m/s Det dobbelte af ovenstående afstande
Brandbælte  Normalt: 10 meter bredt - renset for halm m.v. og pløjet
Mod græsmark, mark med rodfrugter eller pløjemark: Ingen krav

 

Vejledende afstande ved afbrænding: Skovbrug

Vejledende afstande ved afbrænding: Skovbrug
  Bygning med hårdt tag Brandbare markafgrøder Mejetærskere og andre maskiner Bygninger med let antændeligt tag Stakke/oplag i det fri  Nåleskovs-bevoksning
Uddybning     (som ikke anvendes i.f.f afbrændingen) (herunder stråtag) af træ, plast, emballage, brandfarlige væsker og gasser, overjordiske naturgas-installationer Lyngklædte arealer og anden brændbar vegetation
Hugstaffald, kvas, træstød fra skovbrug 30 m 30 m 30 m 100 m 100 m 30 m
Større samlet afbrænding (grundareal > 100 kvadratmeter eller strengformet afbrænding med bredde > 5 meter 100 m 100 m 30 m 100 m 100 m 30 m
I vindretningen ved jævn vind 5 m/s Det dobbelte af ovenstående afstande