Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Håndtering af asbest

Når du arbejder med asbestholdigt affald, er det vigtigt, at arbejdet tilrettelægges og udføres, så mennesker og omgivelser udsættes mindst muligt for asbestholdigt støv.

Bliv klogere på, hvor der kan være asbest i din bolig

På Asbest-huset.dk kan du gå på opdagelse i din boligs byggematerialer.
Har du spørgsmål til, hvordan du forholder dig til arbejdet med asbestmaterialer, så kontakt Arbejdstilsynet.

Hos Arbejdstilsynet finder du regler om håndtering af asbestholdige materialer.
Inden du bortskaffer asbestholdigt affald, skal du anmelde affaldet til os via www.bygningsaffald.dk. 

Asbestaffald er fx: 

  • Tagplader (asbest/eternit)
  • Fliser
  • Klinker
  • Fuger
  • Isolering forurenet med asbest (fx tag og rør)
  • Aftrækskanaler mv.

Afhentning af asbestaffald

Som forsøgsordning frem til 1. januar 2023 kan du mod betaling få hentet dit asbestaffald på din egen adresse. Asbestaffaldet skal i Big Bags, du køber via en webshop. Du skal særskilt bestille afhentning af asbestaffaldet.

Fra januar 2023 bliver ordningen med afhentning af asbestaffald på din adresse permanent. Samtidig ophører muligheden for at aflevere asbest på genbrugspladserne. Prisen pr. Big Bag med afhentning er fra 1. januar 150 kr. for private og 1.812,50 kr. for erhverv inkl. moms.

 

Yderligere information