Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Håndtering af asbest

Når du arbejder med asbestholdigt affald, er det vigtigt, at arbejdet tilrettelægges og udføres på en sådan måde, at mennesker og omgivelser udsættes mindst muligt for asbestholdigt støv.

Som forsøgsordning frem til 1. januar 2023 kan du mod betaling få hentet dit asbestaffald på din egen adresse. Asbestaffaldet skal i Big Bags, du køber via en webshop. Du skal særskilt bestille afhentning af asbestaffaldet

Hos Arbejdstilsynet finder du regler om håndtering af asbestholdige materialer.
Inden du bortskaffer asbestholdigt affald, skal du anmelde affaldet til os.

Yderligere information