Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Håndtering af asbest

Når du arbejder med asbestholdigt affald, er det vigtigt, at arbejdet tilrettelægges og udføres, så mennesker og omgivelser udsættes mindst muligt for asbestholdigt støv.

Bliv klogere på, hvor der kan være asbest i din bolig

På Asbest-huset.dk kan du gå på opdagelse i din boligs byggematerialer.
Har du spørgsmål til, hvordan du forholder dig til arbejdet med asbestmaterialer, så kontakt Arbejdstilsynet.

Hos Arbejdstilsynet finder du regler om håndtering af asbestholdige materialer.
Inden du bortskaffer asbestholdigt affald, skal du anmelde affaldet til os via www.bygningsaffald.dk.  Find hjælp til at anmelde dit affald - punkt for punkt - i "Vejledning til at anmelde asbest- og eternitaffald".

Asbestaffald er fx: 

  • Tagplader (asbest/eternit)
  • Facadeplader
  • Fliser
  • Klinker
  • Fuger
  • Isolering forurenet med asbest (fx tag og rør)
  • Aftrækskanaler mv.

Afhentning af asbestaffald

Du kan mod betaling få hentet dit asbestaffald på din egen adresse. Asbestaffaldet skal i Big Bags, du køber via en webshop. Du skal særskilt bestille afhentning af asbestaffaldet
Prisen pr. Big Bag med afhentning er 150 kr. for private og 1.812,50 kr. for erhverv inkl. moms.

Vær opmærksom på 
Får du hjælp til at tage dit asbesttag, facade eller lign. ned af erhverv (fx en tømrer), skal du som privatperson selv købe Big Bags og bestille afhentning for at prisen er 150 kr. Lader du erhverv købe/bestille afhentning på din adresse, vil dit asbestaffald være erhvervsaffald og prisen derfor 1.812,50 kr. inkl. moms.  

Fra 1. januar 2023 ophørte muligheden for at aflevere asbest på genbrugspladserne.

Yderligere information