Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Undervægt

Få hjælp til ernæringsmæssige udfordringer og forebyggelse af yderligere vægttab eller til at fremme en ønsket øgning af vægt. 

Tilbud til mennesker der oplever at tabe sig uønsket efter sygdom, indlæggelse eller pga. nedsat appetit. 

Det kan også være udfordringer med ernæring via sonde. For at deltage skal der være en kendt årsag og ernæringsmæssige udfordringer, du skal være 65+, og bo i Esbjerg Kommune.  

Hvad kan vi hjælpe med: 

Tilbuddet er bygget op omkring individuelle samtaler med en diætist, og tager udgangspunkt i nuværende kostvaner og samlede livssituation. 

Sammen drøftes hvorledes der med fordel kan foretage nogle nødvendige ændringer i hverdagen. Diætisten kan hjælpe med at planlægge den daglige kost fremadrettet, så en ønsket vægtøgning opnås eller yderligere vægttab undgås. 

Deltagelse: 

Der kan rettes henvendelse til Esbjerg Sundhedscenter, eller der kan henvises til forløbet af egen læge eller sygehuset.  

Der kan også blive henvistes fra sygeplejerske, terapeut eller borgeren kan selv rette henvendelse til sundhedscentret. 

Sådan foregår det: 

Diætisten kontakter telefonisk for at lave en aftale om et tidspunkt for en samtale. Samtalen kan foregå på sundhedscenteret eller i eget hjem, alt efter behov. 

Tilbuddet omfatter tolkebistand hvis det vurderes nødvendigt.