Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Studietur Rotterdam Teknik & Byggeudvalget 8.-11. maj 2019

Da en meget stor del af Rotterdam ligger under havoverfladen er det helt naturligt, at Rotterdam er langt fremme i arbejdet med og udviklingen af klimatilpasnings tiltag og en grøn omstilling til en fremtid med et mindre CO2 aftryk. Esbjerg Kommunes studietur havde til formål, at give et indblik i, hvordan Rotterdams grønne omstilling er med til at inspirerer til yderligere udvikling.

Teknik & Byggeudvalget skulle se følgende: 

  • Eksempler på hvordan Rotterdam har arbejdet med integration af klimatilpasnings tiltag som naturlige elementer i bybilledet og den urbane infrastruktur.
  • Eksempler på indretning af pladser/torve/byrum der både har et rekreativt formål og fungerer som reservoir og kanaler for regnvand.
  • Klimatilpasning i stor målestok i form af store stormporte ved indsejlingen til Rotterdam.
  • Eksempler på løsning af parkeringsudfordringer i en storby hvor overflade areal til parkering er en mangelvare.
  • Eksempler på integration af skifte mellem forskellige transportformer – cykel, bil, bus og tog
  • Høre om Rotterdams arbejde med den grønne omstilling fra fossile drivmidler til 0 emission i den kollektive bustrafik og den private bilisme.
  • Eksempler på forbindelseslinjer i byen, der skaber sammenhæng i byen på tværs af store afskærende infrastruktur anlæg.
  • Eksempler på projekter, der understøtter en cirkulær tankegang omkring ressourcer, og som kan give inspiration til implementering af vores affaldsplan for temaerne: Bygge- og anlægsaffald samt plast.
  • Høre om Rotterdams arbejde med belysning i byen.

Deltagere fra kommunen:

Søren Heide Lambertsen, udvalgsformand
Mussa Utto, udvalgsmedlem
Henning Ravn, udvalgsmedlem
Anders Rohr Jørgensen, udvalgsmedlem
Alex Sørensen, udvalgsmedlem
Erik Jespersen, Direktør
Morten Andersson, Drifts & Anlægschef
Christina Føns, Miljøchef
Jesper W. Schlüter, Sekretariatschef

Rapport fra studieturen

Program

Bilag:

Bilag

Udgifter:

9 flybilletter tur/retur 24.881,00 kr.
Bustransport lufthavn-hotel tur/retur 5.208,00 kr.
9 eneværelser på SS Rotterdam 3 overnatninger 33.291,00 kr.
Bustransport 9. maj i Rotterdam 4.231,88 kr.
Transport Esbjerg-Billund retur - Esbjerg Taxi 2.053,50 kr.
Forplejning 15.841,92 kr.
Billetter til Euromast 690,02 kr.
Vandtaxi Rotterdam 1.669,21 kr.
Repræsentationsgaver 1.637,68 kr.
Diverse 6.379,45 kr.
Samlet udgift 95.883,66 kr.