Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Regional Integration Accelerators

Regional Integration Accelerators (RIAC) er et projekt for flygtninge i Europa. Projektets mål er at udvikle en model til hurtig og bæredygtig integration af flygtninge på arbejdsmarkedet.

RIAC består af forskellige korte intensive forløb, hvor fokus er at integrere flygtningene på det danske arbejdsmarked. 

RIAC i Integrationshuset

Jobcenter Esbjerg og Integrationshuset har forpligtet sig til at være primær ansvarlig for indsamling af erfaring om indsatser rettet mod flygtninge.

Der etableres fire arbejdsmarkedsrettede integrationsforløb i projektperioden med hver 15 deltagere, hvoraf to forløb målrettes kvinder, og to forløb skal målrettes mænd.

De fire forløb igangsættes løbende og under hensyntagen til den aktuelle efterspørgsel på arbejdsmarkedet.

I Jobcentret er der, med baggrund i den lokale efterspørgsel på arbejdskraft, afholdt eller planlagt følgende opkvalificeringsforløb:

  • Et forløb for kvinder målrettet hotel- og restaurationsbranchen i 2019.
  • Et forløb for kvinder målrettet Sundhed & Omsorg i 2019.
  • To forløb for mænd målrettet bygge- og anlægsbranche i 2018 og 2019.

Roller i RIAC

=""

Koordinator

Koordinatoren er ansvarlig for implementering og drift af projektet.

=""

Speedmanager

En speedmanager varetager den tætte kontakt til både flygtninge og virksomheder

=""

Mentoring manager

Manageren erhverver, træner og støtter de mentorer, som har kontakt til flygtninge i forløbet. De sørger også for at de aftale mål understøttes.

Language coaches

De hjælper med den sproglige udvikling. Sprogtræning er væsentligt i integrationen.

Skills coaches

De hjælper flygtninge med at forbedre deltagernes færdigheder.

Mentors

Mentorer er frivillige, som hjælper flygtninge med at integrere dem selv.

Resultater

Resultater

Projektet har vist gode resultater. Forløbene bliver derfor implementeret i Integrationshusets generelle indsatsplan for 2019, og der arbejdes på, at skalere dem til andre lande i EU.

Baggrund

Baggrund

Jobcenter Esbjerg har efter ansøgning fået tildelt EU-midler til deltagelse i RIAC. Det er et partnerskabsprojekt mellem Jobcenter Esbjerg, Jobcenter Offenbach i Tyskland, to frivillige organisationer i Tyrkiet og to frivillige organisationer i Italien. Midlerne skal anvendes til deltagelse i et udviklingsprojekt på integrationsområdet for flygtninge og familiesammenførte fra tredjeverdenslande.

Projektets formål er at etablere en model for integration af flygtninge og indvandrere, som kan anvendes bredt i EU. Ruhr Universitet i Bochum følger og evaluerer projektet, som forløber fra januar 2018 til ultimo 2019. Læs mere nedenfor: