Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Kulturpolitisk Handleplan 2022

Kulturlivet i Esbjerg Kommune er både mangfoldigt, levende og spredt ud over hele kommunen. Hverdagskulturen blomstrer og små og store events finder vej til mange forskellige grupper af borgere og gæster.

Rigtig mange initiativer og rigtig meget kulturliv sker af veletablerede kanaler eller ved at driftige aktører på egen hånd tager initiativ til det. Sådan skal det fortsat være, for vi skal ikke lægge bånd på kulturlivet, men derimod give plads til det.

Ikke desto mindre kan der være behov for at sætte særligt fokus på enkelte dele i en periode. Derfor suppleres Kulturpolitikken med en Handleplan, som er retningsgivende for en række prioriterede indsatser. Handleplanen beskriver således ikke alt det der sker på kulturområdet, men derimod på de politisk prioriterede indsatser, som vi bruger ekstra mange kræfter på i de kommende år.

Beskrivelsen af de enkelte indsatser i Handleplanen er ikke en oplistning af konkrete tiltag, som skal iværksættes, men er med vilje formuleret lidt mere overordnet for at sikre, at Handleplanen ikke ses som en tjekliste, men kan fungere som et dynamisk værktøj, som løbende gør det muligt at tage højde for afledte effekter, trends og samfundsudviklingen i almindelighed.

Den første Kulturpolitiske Handleplan har fungeret fra efteråret 2020 til efteråret 2022 og afløses nu af denne opdaterede version. Handlingerne i planen er i uprioriteret rækkefølge organiseret efter Kulturpolitikkens fire hovedindsatsområder:

  1. Det stærke kulturmiljø
  2. Det udviklende kulturmiljø
  3. Det mangfoldige kulturmiljø
  4. Det meningsfulde kultur- & oplevelsesmiljø

Kulturpolitikkens fire hovedindsatsområder