Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Sådan sikrer vi dit barns trivsel og udvikling

Mindst én gang om året laver vi en skriftlig vurdering af dit barns trivsel og udvikling. Det gør vi, så vi kan handle i tide, hvis dit barn har brug for støtte. Vi kalder det tidlig opsporing og indsats.

Kort om tidlig opsporing og indsats (TOPI):

  • Sundhedsplejersken laver den første vurdering af dit barn, når hun kommer på hjemmebesøg. Derefter bliver dit barn vurderet i dagtilbud og skolen mindst én gang om året
  • Personalet vurderer dit barn ud fra spørgsmål om sundhed, læring og generel trivsel
  • Personalet i dit barns dagtilbud eller skole kan se vurderingerne, så de kan støtte op om eventuelle indsatser
  • Hvis andre fagpersoner skal se vurderingerne, skal du give dit samtykke
  • Enhver indsats bliver sat i værk i gensidig dialog og samarbejde med dig
  • Resultatet af vurderingerne og eventuelle fokuspunkter bliver sendt til dig i Forældreportalen

Hvis en vurdering giver anledning til opmærksomhed, udarbejder personalet fokuspunkter, der beskriver, hvad opmærksomheden skal rettes imod, og hvilke tiltag, der vil kunne hjælpe dit barn.

Forebyggende indsatser kan både målrettes den enkelte, men også en hel børnehavegruppe eller klasse.