Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Musikhuset puster nyt liv i Tobakken

Byrådet har godkendt aftalen mellem Esbjerg Kommune og Musikhuset Esbjerg om den fremtidige drift af spillestedet Tobakken. Dermed er Musikhuset klar til at slå dørene op til spillestedet fra 1. august 2024.

Tobakken genopstår

Så kan du godt begynde at støve øregange godt af igen, for nu kommer nyheden, som vi alle har ventet på med længsel: Tobakken genopstår.

Byrådet har godkendt den endelige driftsaftale med Musikhuset Esbjerg, som betyder, at Musikhuset fremover skal drive det rytmiske spillested Tobakken. Der er både en driftsaftale og en erhvervslejekontrakt på markedsvilkår, hvilket sikrer, at det kommunale tilskud alene bliver brugt til kulturaktiviteter, og at Musikhuset har mulighed for at lave kommercielle arrangementer på Tobakken.

Glæd dig til et alsidigt program

Kunstnerisk skal Musikhuset Esbjerg sikre et alsidigt program på det nye spillested med rytmiske koncerter og arrangementer, der tilgodeser både det brede publikum og de mere smalle genrer med fokus på det yngre publikum.

Tobakken genåbner fra 1. august, og Musikhuset vil sikre liv og koncerter i bygningen resten af året, dog kan det ikke undgås det vil tage lidt tid, før Tobakken er fuldt oppe i gear igen. Resten af 2024 skal bruges til at slå tonen an med et mindre antal arrangementer og først fra næste år vil det være muligt at skrue op for bookningerne, så kommunens musikelskere fra anden halvdel af 2025 kan gå til koncert på et fuldt kørende spillested.

Aftalen om Tobakken

Aftalen om tilskud til Tobakken gælder i første omgang for tre år, hvor kommunen årligt bidrager med 5,9 millioner kroner. Aftalen indeholder blandt andet:

  • 40 gratisdage, hvor byens unge og lokale musikforeninger kan bruge Tobakkens faciliteter og medarbejdere gratis til at holde bl.a. koncerter, som er tilgængelige for alle. Værdi for musikforeningerne: 1,5 millioner kroner.
  • Musikhuset Esbjerg/Tobakken etablerer et rådgivende forum med repræsentanter fra musikforeninger i Esbjerg Kommune. Der udpeges minimum 5 repræsentanter, og i dette forum kan der stilles forslag til programlægningen på Tobakken og i den forbindelse sættes fokus på udviklingen af koncerter og arrangementer, hvor de unge og vækstlaget bliver inddraget.
  • Musikhuset/Tobakken skal hvert år aflevere et revisorgodkendt internt regnskab til Esbjerg Kommune, hvor der krone for krone bliver redegjort for, hvordan det kommunale tilskud er brugt, så vi sikrer lovligheden i forhold til Kommunalfuldmagten.
  • Musikhuset skal skabe aktiviteter og arrangementer i den store sal, lille sal og på caféscenen på Tobakken.