Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Befolkningsprognose

En befolkningsprognose illustrerer, hvordan befolkningen vil udvikle sig under de givne forudsætninger. Esbjerg Kommune bruger befolkningsprognoserne som at vigtigt fundament for planlægningen i forbindelse med fx. daginstitutioner, folkeskoler og ældreomsorg.

I beregningen af den forventede befolkningsudvikling indgår det antal fødsler og dødsfald og det antal tilflyttere og fraflyttere, som vi forventer. Desuden indgår det forventede antal nye boliger.