Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Information om dine rettigheder

Du har modtaget et brev eller en e-mail fra Esbjerg Kommunes borgerrådgiver.

Brevet eller e-mailen kan være et svar på en klage, du har sendt til mig. Eller det kan være, at jeg skriver til dig, at du er omtalt i en klage, som jeg har modtaget fra en anden person.

I brevet står

  • hvad jeg forventer af dig
  • hvad jeg gør med det materiale, du måske har sendt til mig sammen med din klage
  • om du hører fra mig igen

Dine rettigheder

For at behandle klagen, registrerer jeg oplysninger om dig i mit digitale sagsbehandlingssystem (for eksempel dit navn og din adresse). Derfor har du nogle rettigheder efter EU's databeskyttelsesforordning (2016/679/EU) og databeskyttelsesloven (lov nr. 502 af 23. maj 2018).

Du har ret til at få at vide,

at jeg har modtaget oplysninger om dig og gemt dem i mit IT-system – det ved du nu
hvilke oplysninger jeg har modtaget om dig og brugt i min sagsbehandling
hvor jeg har oplysningerne fra (hvis jeg ikke har dem fra dig selv)

Du har også ret til at se oplysningerne

Du har ret til at bede om, at jeg retter eller sletter oplysninger, hvis du mener, de f.eks. er forkerte eller giver et forkert indtryk. Og jeg har pligt til at tage stilling til din anmodning.

Min indsamling af oplysninger

Jeg registrerer som udgangspunkt navn og adresse på alle, som klager til borgerrådgiveren, i mit elektroniske adresseregister. Jeg registrerer også i et vist omfang personer, som er omtalt i en klage.

Ofte har jeg brug for flere oplysninger end dem, jeg modtager med klagen. Derfor beder jeg enten klageren eller Esbjerg Kommunes forvaltning om at sende mig det skriftlige materiale, der findes i sagen.

Nogle af de oplysninger, jeg behandler om dig kan være fortrolige eller følsomme. Du skal vide, at jeg som borgerrådgiver i Esbjerg Kommune har tavshedspligt.

Jeg behandler oplysningerne som led i mit arbejde med at rådgive og vejlede borgere samt mit arbejde med at føre tilsyn med og vejlede Esbjerg Kommunes forvaltning. Grundlaget for min registrering og behandling af oplysninger er kommunestyrelseslovens § 65e, databeskyttelsesforordningen og databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, og § 7, stk. 1.

Kontakt mig

Hvis du har spørgsmål om dine rettigheder, er du velkommen til at ringe til mig.

Skriv til mig, hvis du ønsker indsigt i en sag, hvor jeg har registreret oplysninger om dig.

Flere oplysninger

Find flere oplysninger om borgerrådgiverens sagsbehandling på Esbjerg Kommunes Borgerrådgiver.

Du kan læse mere om dataforordningen og databeskyttelsesloven på datatilsynet.dk

Det kan også være nødvendigt for mig at bede Esbjerg Kommunes forvaltning om at udtale sig om sagen. I så fald sender jeg dem en kopi af din klage sammen med eventuelt materiale, du har sendt til mig.

Hvis det er relevant, sender jeg dig en kopi af forvaltningens svar, så du kan kommentere det.

Opbevaring og offentliggørelse

Oplysningerne om dig vil blive opbevaret, så længe det er nødvendigt for at løse mine opgaver som borgerrådgiver.

Enkelte sager kan blive gengivet i borgerrådgiverens årlige beretning til byrådet. Gengivelsen vil dog ske anonymiseret –det vil sige, at jeg fjerner navne og andre oplysninger, som kan afsløre klagerens identitet over for udenforstående.

Databeskyttelsesrådgiver

Hvis du har spørgsmål til Esbjerg Kommunes behandling af dine oplysninger, er du velkommen til at kontakte kommunens databeskyttelsesrådgiver.

Klageadgang

Du har mulighed for at klage til Datatilsynet over indsamling og registrering mv. af oplysninger om dig:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K
Tlf. 33 19 32 00
dt@datatilsynet.dk

Jeg opfordrer til, at du skriver til Datatilsynet fra din digitale postkasse på borger.dk, hvis din henvendelse indeholder følsomme eller fortrolige oplysninger.