Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Forslag til lokalplan nr. 02-010-0004 For et boligområde ved Strandvænget

Esbjerg Byråd vedtog den 19. august, 2019 at offentliggøre forslag til lokalplan nr.02-010-0004.

Forslag til lokalplan nr. 02-010-0004For et boligområde ved Strandvænget

Esbjerg Byråd vedtog den 19. august, 2019 at offentliggøre forslag til lokalplan nr.02-010-0004.

Forslaget har til formål

at sikre området udlagt til tæt-lav boligområde med tilhørende grønne områder,

at sikre gode og attraktive opholdsarealer, både for områdets beboere og de tilgrænsende områder.

at sikre stiforbindelser til de omkringliggende områder,

at sikre at vejene skal anlægges som lege- og opholdsvej.

Retsvirkninger

Lokalplanforslaget har den foreløbige retsvirkning, at ejendomme inden for området ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold.              

Her kan du se forslaget

Forslaget er fremlagt på hovedbiblioteket i Esbjerg fra den 21. august 2019 til og med den 18. september 2019.                                        

Du kan få forslaget i Byggeservice, Plan, Teknik og Miljø, Torvegade 74, 6700 Esbjerg. 

Miljøvurdering

Esbjerg Kommune har afgjort, at lokalplanforslaget ikke kræver udarbejdelse af en miljørapport i henhold til Miljøvurderingslovens § 8 (lovbek. Nr. 1225 af 25/10 2018). Annonce med klageadgang kan ses på internetadressen http://www.esbjergkommune.dk/annoncer

Din mulighed

Har du bemærkninger eller ændringsforslag til lokalplanforslaget, skal de indsendes skriftligt til Esbjerg Byråd, Plan, Teknik & Miljø, Torvegade 74, 6700 Esbjerg, eller pr.
e-mail: plan@esbjergkommune.dk senest den 26. september, 2019.