Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Forslag til Lokalplan nr. 01-010-0028, Tillæg nr. 2 til Lokalplan nr. 442, Riokarréen, Torvegade, Danmarksgade

Byrådet vedtog den 03.07.19 at offentliggøre forslag af tillægget nr. 2 til den eksisterende Lokalplan nr. 442 fra år 2002, omfattende Karréen Torvegade – Danmarksgade – Englandsgade – Norgesgade, Esbjerg Kommune.

Forslag til Lokalplan nr. 01-010-0028, Tillæg nr. 2 til Lokalplan nr. 442, Riokarréen, Torvegade, Danmarksgade

 

Byrådet vedtog den 03.07.19 at offentliggøre forslag af tillægget nr. 2 til den eksisterende Lokalplan nr. 442 fra år 2002, omfattende Karréen Torvegade – Danmarksgade – Englandsgade – Norgesgade, Esbjerg Kommune.

Tillæg nr. 2 har til formål

at               sikre et bredt udbud af byfunktioner i områder og 

at               fastsætte nærmere bestemmelser om udstykning i området.

Miljøvurdering

Esbjerg Kommune har afgjort, at kommuneplanændringen og lokalplanforslaget ikke kræver udarbejdelse af en miljørapport i henhold til Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter § 8 (lovbek. nr. 1225 af 25/10 2018). Annonce med klageadgang kan ses på internetadressen http://www.esbjergkommune.dk/annoncer

Retsvirkninger

Planforslagene har den foreløbige retsvirkning, at ejendomme inden for området ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold.                  

Her kan du se forslagene

Du kan få forslagene i Byggeservice, Plan, Teknik & Miljø, Torvegade 74, 6700 Esbjerg. Du kan også se forslagene på internetadressen www.esbjergkommune.dk/planer

Din mulighed

Har du bemærkninger eller ændringsforslag til tillægget for lokalplanen, skal de indsendes skriftligt til Esbjerg Byråd, Plan, Teknik & Miljø, Torvegade 74, 6700 Esbjerg, eller pr. e-mail: plan@esbjergkommune.dk senest den 11. september 2019.