Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Forslag til Kommuneplanændring nr. 2019.31 og lokalplan nr. 40-040-0005, Ribe Nørremark, Ribe Fjernvarme

Plan & Miljøudvalget vedtog den 19.08.19 at offentliggøre forslag til lokalplan nr. 40-040-0005 med tilhørende forslag til kommuneplanændring nr. 2019.31.

Høringsperiode er fra den 27. august til 22. oktober 2019

 

Plan & Miljøudvalget vedtog den 19.08.19 at offentliggøre forslag til lokalplan nr. 40-040-0005 med tilhørende forslag til kommuneplanændring nr. 2019.31.

Høringsperiode er fra den 27. august til 22. oktober 2019

 Oversigtskort over området

 Forslagene har til formål

at               sikre at fjernvarmeværket kan udvides,

at               bebyggelsen placeres og udformes under hensyntagen til områdets omgivelser og

at               sikre afskærmende beplantning omkring området.

Miljøvurdering

Esbjerg Kommune har afgjort, at kommuneplanændringen og lokalplanforslaget ikke kræver udarbejdelse af en miljørapport i henhold til Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter § 8 (lovbek. nr. 1225 af 25/10 2018). Annonce med klageadgang kan ses på internetadressen http://www.esbjergkommune.dk/annoncer

Retsvirkninger

Planforslagene har den foreløbige retsvirkning, at ejendomme inden for området ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold.                    

Her kan du se forslagene

Du kan få forslagene i Byggeservice, Plan, Teknik & Miljø, Torvegade 74, 6700 Esbjerg.

 

Du kan også se lokalplanforslagt i den røde boks hvor der står "find lokalplanen her" 

Kommuneplanændring findes her.

Din mulighed

Har du bemærkninger eller ændringsforslag til lokalplanforslaget og kommuneplanændringen, skal de indsendes skriftligt til Esbjerg Byråd, Plan, Teknik & Miljø, Torvegade 74, 6700 Esbjerg, eller pr. e-mail: plan@esbjergkommune.dk senest den 22. oktober 2019.