Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Afgørelse efter vandløbsloven

Rørlægning af skelgrøfter omkring klæggrave, Mandø

Esbjerg Kommune, Natur & Vandmiljø, har givet tilladelse til at rørlægge to skelgrøfter mellem hhv. matr. nr. 39g og 104n og matr. nr. 104n og 21e Mandø By, Mandø.  

Projektet har været i offentlig høring i perioden 27. maj 2019 til 24. juni 2019.

Der kan klages over afgørelsen jf. klagevejledningen i afgørelsen. Eventuelle klager skal være indgivet senest den 21. august 2019.

Spørgsmål kan rettes til Natur & Vandmiljø på tlf. 76 16 16 16 eller miljo@esbjergkommune.dk

Afgørelsen kan hentes her.