Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Madebæk, 6760 Ribe - restaurering. Høring efter vandløbsloven

Udskiftning af bundmateriale i Madebæk fra station 1240-1580 m i forbindelse med Vandområdeplanerne 2015-2021. 

Vandløbsmyndigheden ved Esbjerg Kommune ønsker at lave et restaureringsprojekt omhandlende udlægning af groft materiale i vandløbet Madebæk fra station 1240-1580 m. 

Formålet med projektet er at forbedre gyde- og opvækstområder for laksefisk i Madebæk ved at udskifte bundmaterialet med groft materiale. Projektet vil bidrage til at Madebæk vil opfylde miljømålet ”god økologisk tilstand” i forhold til Vandrammedirektivet.

Restaureringsprojektet er støttet af EU og Fiskeristyrelsen. Projekttilskuddet udgør 100% af de godkendte tilskudsberettigede udgifter. Tilskuddet består af 25% fra Miljø og Fødevareministeriet og 75% midler fra Den Europæiske Hav- og Fiskerifond. 

Projektforslaget sendes hermed i offentlig høring i perioden 12.07.2019-06.09.2019. I høringsperioden indtil 06.09.2019 kan eventuelle bemærkninger til projektet sendes til miljo@esbjergkommune.dk , mærket sagsnr. 19/9383.

Spørgsmål kan rettes til Mette Brandt Mouridsen, Natur & Vandmiljø på tlf. nr. 76 16 05 11 eller memo@esbjergkommune.dk.

Projektforslaget kan ses her.

 

Personoplysninger

Når du henvender dig til os udleverer du nogle personoplysninger.

Personoplysningerne bruger vi, når vi behandler og besvarer din henvendelse, og de kan blive gemt til brug for vores videre sagsbehandling.

Vi har ansvar for, at dine oplysninger behandles og opbevares forsvarligt indenfor rammerne af EU’s databeskyttelsesforordning.

Læs mere om vores behandling af dine persondata på www.esbjergkommune.dk