Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Afgørelse efter vandløbsloven

Godkendelse efter vandløbsloven til krydsning af Gjesing Bæk, Esbjerg.

Esbjerg Kommune, Natur & Vandmiljø, har efter vandløbsloven meddelt tilladelse til krydsning af det offentlige vandløb Gjesing Bæk i st. 120 m med en råvandsledning. Krydsning af vandløbet sker ved styret underboring.  Ledningen er ejet af DIN Forsyning.

Der kan klages over afgørelsen, jf. klagevejledningen i afgørelsen. Klagen skal være modtaget senest den 24. september 2019, der er dagen for klagefristens udløb.

Eventuel henvendelse – herunder spørgsmål om klageberettigelse – kan rettes til Natur & Vandmiljø på tlf. nr. 76161616.

Afgørelsen kan ses her.