Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Miljørapport til kommuneplanændring nr. 2018.17 og forlokalplan nr. 40-010-0008 for Ribe Jernstøberi, Ribe Bykerne.

Miljørapport for planlægningen. vedr. Forslag til kommuneplanændring nr. 2018.17 og forslag til lokalplan nr. 40-010-0008 for Ribe Jernstøberi, Ribe Bykerne.

Høringsperiode er mellem den 29. august 2019 og til om med den  30. oktober 2019

Miljørapport for planlægningen.

Forslag til kommuneplanændring nr. 2018.17 og forslag til lokalplan nr. 40-010-0008 for Ribe Jernstøberi, Ribe Bykerne.

Miljørapport for planlægningen.

En udbygningsaftale mellem Ribe Jern Ejendomme A/S og Esbjerg Kommune.

 

 

Oversigtskort over området

Esbjerg Byråd vedtog den 19. august 2019 at offentliggøre forslag til kommuneplanændring nr. 2018.17, forslag til lokalplan nr. 40-010-0008 for Ribe Jernstøberi, Bykerne og Miljørapport for planlægningen, samt en udbygningsaftale mellem Ribe Jern Ejendomme A/S og Esbjerg Kommune.

 

Forslag til kommuneplanændring, Ribe Bykerne, boliger på Ribe Jernstøberigrund har til formål:

at ændre på udstrækningen af centret i Ribe, så centerfunktioner flyttes til Saltgade, som en del af Ribe Jernstøberi. Omfanget af centret i Ribe er uforandret.

at ændre anvendelsen af en del af Ribe Jernstøberigrunden fra erhverv til boliger.

 

Forslag til lokalplan for Ribe Jernstøberi, Ribe Bykerne har til formål:

at muliggøre omdannelse af Ribe Jernstøberi, Bykerne til et nyt bolig- og centerområde.

at sikre, at udformningen af ny bebyggelse har samme arkitektoniske høje niveau, som Ribes historiske bykerne.

at udforme gaderummene i Ribe Jernstøberikvarteret, som en udvidelse af det eksisterende gadenet i Ribe med en tæt og by-intim skala.

at fastholde et landskabeligt grønt område mod Hovedengen.

 

Miljøvurdering

Esbjerg Kommune har afgjort, at planlægningen for Ribe Jernstøberi, Ribe Bykerne kræver udarbejdelse af en miljørapport i henhold til Miljøvurderingsloven.

Miljørapport ses her

 

Udbygningsaftalen

Udbygningsaftalen omhandler at bygherre, Ribe Jern Ejendomme, anlægger gader i det nye bykvarter og at Esbjerg Kommune herefter overtager gaderne og driften heraf.

 

Retsvirkninger

Planforslagene har den foreløbige retsvirkning, at ejendomme inden for området ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold.

 

Din mulighed

Har du bemærkninger eller ændringsforslag til kommuneplanændringen og lokalplanforslaget, tilhørende miljørapport og udbygningsaftale, skal de indsendes skriftligt til Esbjerg Byråd, Plan, Teknik & Miljø, Torvegade 74, 6700 Esbjerg, eller pr. e-mail: plan@esbjergkommune.dk senest den 30. oktober 2019.

 

Her kan du finde forslagene

Du kan få forslagene i Byggeservice, Plan, Teknik & Miljø, Torvegade 74, 6700 Esbjerg. Du kan også finde forslagene her: Kommuneplanændringen og Lokalplan, miljørapport og udbygningsaftale.