Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Esbjerg Galvanoindustri ApS: Indledning af revurdering af miljøgodkendelse

Esbjerg Galvanoindustri ApS, Måde Engvej 4, 6700 Esbjerg: Indledning af revurdering af miljøgodkendelse.

Esbjerg Galvanoindustri ApS skal have revurderet sine miljøgodkendelser.

Opstart af revurdering
Esbjerg Kommune, Industrimiljø har besluttet at foretage revurdering af miljøgodkendelsen meddelt til Esbjerg Galvanoindustri ApS, Måde Engvej 4, 6700 Esbjerg
Efter loven kan alle, med interesse i sagen, se sagens akter, indsende skriftlige bemærkninger til sagen, anmode om at få tilsendt udkast til revurderingsafgørelse, samt kommentere udkast til afgørelse.

Fristen for at anmode om udkast til revurderingsafgørelse er den 15. august 2019.
Senest 2 uger fra modtagelsen af udkastet kan der sendes skriftlige bemærkninger til kommunen. Alle bemærkninger, som kommunen modtager rettidigt, tages med i den videre behandling af sagen.

Angivelse af hvornår, hvor og hvordan sagens akter vil blive stillet til rådighed aftales nærmere ved henvendelse.

Retten til at se sagens akter, sker med de begrænsninger, der fremgår af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Det gælder både i forhold til udkastet til afgørelse og eventuelt supplerende materiale.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Esbjerg Kommunes sagsbehandling, og at høringssvar i miljøsager er omfattet af reglerne om aktindsigt. Vi skal derfor oplyse, at tilkendegivelser, samt navn og adresse på dem, der er kommet med bemærkninger til sagen, vil kunne optræde i Esbjerg Kommunes afgørelse, som offentliggøres på https://dma.mst.dk/. Enhver, som er interesseret, kan bede om at få en kopi af indkomne høringssvar. Derudover vil modtagne bemærkninger kunne blive forelagt ansøgeren til kommentering, hvis vi skønner, at det er nødvendigt.

Henvendelse

Henvendelse vedr. ovennævnte rettes til Esbjerg Kommune, Torvegade 74, 6700 Esbjerg eller miljo@esbjergkommune.dk

Anfør venligst dit navn, adresse, samt sagsnummer 19/29056 på henvendelsen.

Henvendelsen om at se sagsmaterialet skal være modtaget senest den 15. august 2019.