Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Forslag til lokalplan nr. 02-010-0004, For et boligområde ved Strandvænget

Forslag til lokalplan nr. 02-010-0004, For et boligområde ved Strandvænget

 

Lokalplanforslaget har den foreløbige retsvirkning, at ejendomme inden for området ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold.               

Her kan du se forslaget

Forslaget er fremlagt på hovedbiblioteket i Esbjerg fra den 21. august 2019 til og med den 18. september 2019.                                          

Du kan få forslaget i Byggeservice, Plan, Teknik og Miljø, Torvegade 74, 6700 Esbjerg. 

Miljøvurdering

Esbjerg Kommune har afgjort, at lokalplanforslaget ikke kræver udarbejdelse af en miljørapport i henhold til Miljøvurderingslovens § 8 (lovbek. Nr. 1225 af 25/10 2018). Annonce med klageadgang kan ses på internetadressen http://www.esbjergkommune.dk/annoncer

Din mulighed

Har du bemærkninger eller ændringsforslag til lokalplanforslaget, skal de indsendes skriftligt til Esbjerg Byråd, Plan, Teknik & Miljø, Torvegade 74, 6700 Esbjerg, eller pr.
e-mail: plan@esbjergkommune.dk senest den 26. september, 2019.