Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Overgang til Voksenlivet

Herunder kan du læse om, når dit handicappede barn overgår til voksenlivet. 

Når dit handicappede barn bliver voksen

Når en ung person med psykisk/fysisk handicap eller andre funktionsnedsættelser bliver voksen, bliver han/hun omfattet af andre paragraffer i Serviceloven (samt i lov om aktiv socialpolitik) end som barn.

Det betyder også at den unge, når han/hun fylder 18 år, nu får en sagsbehandler med speciale inden for voksne med handicap.

Tilbud til familien om et overgangsmøde

Vi afholder et overdragelsesmøde med voksenmyndighed senest når den unge er 17½ år.

Hvis der er behov for støtte efter det 18. år, kontakter vi de nye rådgivere om det allerede ved 16 års alderen.

Under 18 år

Indtil den unge fylder 18 år er det jer forældre, der får støtten og den økonomiske hjælp.

Over 18 år

Når den unge fylder 18 år ophører hjælpen/bevillinger til jer som forældre, og der træder et nyt regelsæt i kraft, som er rettet direkte mod den unge. Det betyder, at den unge i princippet selv kan bestemme, og at I som forældrene ikke længere har hverken forsørgerpligt eller ret til medbestemmelse.

Den unge vil efter det 18. år have kontakt til flere forskellige socialrådgivere. For den unge kan det være svært at vænne sig til de mange forskellige afdelinger, der arbejder med hvert sit område. Det skyldes, at sagsbehandlingen er opdelt efter typen af hjælp. Det kan være merudgifter, ledsagelse, bolig, støttepersoner, hjælpemidler, beskæftigelse, forsørgelse osv.

Hvordan kan jeg støtte mit voksne handicappede barn?

Det er ofte forældrene, der er den unges nærmeste støtte, og det vil i mange tilfælde være helt naturligt, at I som forældre fortsat er en del af den unges liv.

Som en følge af at den unge er blevet myndig, vil I opleve, at myndigheder fremover henvender sig direkte til den unge og ikke længere til Jer. Vær opmærksom på, at der i den unges ”Borger.dk”-profil kan oprettes en læseadgang, men at det kræver et samtykke fra den unge.

Ved møder med det offentlige kan I være bisiddere og deltage ved møder. I visse situationer kan der være behov for at beskikke en værge for den unge. Vurdering af, om der skal foreligge et værgemål, afgøres af Statsforvaltningen.