Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Det Alternative Plejehjem

Her er omsorg og pleje til misbrugere og hjemløse, der fx på grund af misbrug, adfærd og svækket helbred ikke passer ind i andre tilbud - men som har brug for at få et værdigt liv.

Opholdet kan være varigt eller midlertidigt. 

Har du haft et hårdt liv på gaden med misbrug af alkohol og stoffer og er endt i en situation, hvor du ikke kan klare dig selv mere, kan du henvises til ophold på Det Alternative Plejehjem. 
Opholdet kan være varigt eller midlertidigt, i en fast lejlighed eller i en midlertidig lejlighed.

Tilbuddets faste lejligheder (ABL §105)

Visitationen til de 8 faste lejligheder sker i et samarbejde mellem Voksen Myndighed og tilbudslederen på Det Alternative Plejehjem.
De faste lejligheder er ældreboliger under Almenlovens §105 og henvender sig derfor til personer med særlige sociale udfordringer udover alderdom. 
Hvis man ønsker at få en fast lejlighed, kræver det, at man har en henvisning. Henvisningen kan man få ved at kontakte Voksen Myndighed på kommunens hovednummer 76 16 16 16.

Tilbuddets midlertidige lejligheder (Serviceloven §110)

Lejlighederne er under Servicelovens §110 og henvender sig dermed til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig.
Kontakt tilbudslederen på Det Alternative Plejehjem på 76 16 21 35.
 
Lejligheder
Det Alternative Plejehjem tilbyder otte faste lejligheder og to aflastningslejligheder. 
• De faste lejligheder er på 40 m2 med soveværelse, stue, badeværelse og tekøkken. 
• De to midlertidige lejligheder er 28 m2 med et værelse og badeværelse.
 
Vi kan rumme borgere med dårligt helbred, misbrug og socialt afvigende adfærd. Det er tilladt at have et aktivt misbrug, men der er en forventning om, at du er åben om det. 
 
Vi forventer, at du efter bedste evne indgår i en konstruktiv dialog med de øvrige beboere og personalet på plejehjemmet. Det forventes også, at du så vidt muligt deltager i dagligdags gøremål. 
 
Når du er blevet henvist
På Det Alternative Plejehjem er der nogle få, men vigtige husaftaler, som vi forventer bliver respekteret: 
Vold og trusler om vold tolereres ikke.
Der må ikke handles med stoffer.
Indtagelse af alkohol og stoffer skal ske i lejlighederne.
Personalet kan i situationer med unødig megen larm og støjende adfærd i lejlighederne forlange, at indtagelse af alkohol og stoffer stopper, og at alle går hver til sit.
 
Kontakt
Tilbuddets faste lejligheder:
Hvis man ønsker at få en fast lejlighed, kræver det, at man har en henvisning. Henvisningen kan man få ved at kontakte Voksen Myndighed på kommunens hovednummer 76 16 16 16. 
 
Tilbuddets midlertidige lejligheder:
Kontakt tilbudslederen på Det Alternative Plejehjem på 76 16 21 35.