Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Gennemførte forundersøgelser

På denne side kan du læse om gennemførte forundersøgelser af projekter i vandløb og de støttende organisationer. Nedenstående projekter er gennemført med tilskud fra Den Europæiske Hav- og Fiskerifond.

Første skridt i gennemførelsen af vandløbsrestaureringer er udarbejdelse af en forundersøgelse for hver vandløbsindsats. Her bliver de tekniske muligheder for at gennemføre projektet belyst. I samme omgang undersøges de berørte lodsejeres holdning til projektet.

Logoer for Miljø- og fødevareministeriet, Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og Hav og Fisk

Forundersøgelsesprojekterne er støttet af EU ved Den europæiske Hav- og Fiskerifond (75 %). De sidste 25 % kommer fra Miljø- og Fødevareministeriet – Fiskeristyrelsen.