Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Igangværende realiseringer

Når forundersøgelsen er gennemført, handler næste skridt om at realisere de undersøgte projektområder. Det omfatter bl.a. udbud og anlæg af vandløbsindsatserne. 

Realiseringsprojekterne finansieres delvist af EU, som bidrager med 75% via Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL). De resterende 25% finansieres af nationale midler fra Ministeriet for Landbrug, Fødevarer og Fiskeri.