Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Igangværende forundersøgelser

På denne side kan du læse om igangværende forundersøgelser af projekter i vådområder og de støttende organisationer.

Første skridt i etableringen af vådområder er udarbejdelse af en forundersøgelse for projektområdet (det påvirkede område). Her bliver de tekniske muligheder for at gennemføre projektet belyst. I samme omgang undersøges de berørte lodsejeres holdning til projektet. 

Forundersøgelsesprojekterne finansieres delvist af EU, som bidrager med 75% via Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL). De resterende 25% finansieres af nationale midler fra Ministeriet for Landbrug, Fødevarer og Fiskeri.