Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Igangværende forundersøgelser

På denne side kan du læse om igangværende realiseringer af projekter i vådområder og de støttende organisationer.

Første skridt i gennemførelsen af vådområder er udarbejdelse af en forundersøgelse for projektområdet (det påvirkede område). Her bliver de tekniske muligheder for at gennemføre projektet belyst. I samme omgang undersøges de berørte lodsejeres holdning til projektet. 

Forundersøgelsesprojekterne er støttet af EU gennem Landdistriktsmidlerne, LDP 2020, som bidrager med 75 %. De resterende 25 % kommer fra Miljø- og Fødevareministeriet – Landbrugsstyrelsen.