Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Naturprojekt på Mandø

Læs mere om naturgenopretningsprojektet på Mandø.

Mandø er en vigtig lokalitet for både trækfugle og som yngleområde for engfugle med nogle af de bedste bestande i Vadehavet af stor kobbersneppe, brushane, strandskade, vibe, engryle og rødben.

Derfor har Den Danske Naturfond, Mandø Fællesråd, private lodsejere på Mandø, Nationalpark Vadehavet, Naturstyrelsen og Esbjerg Kommune indgået et samarbejde om at gennemføre et omfattende naturprojekt. Status og baggrundsmateriale kan findes på denne side.

Status på projektet

  • Rapporten om optælling af engfuglenes ynglesucces i 2021 er klar.
    ​Læs mere i rapporten.

  • September 2021:
    Vi er ved at være i mål! Gravearbejdet forventes afsluttet midt september, hvor stemmeværket i Fyldgraven sættes i som noget af det sidste. Meget af overskudsjorden er efter aftale med digelaget  gået til at forbedre og reparere bydiget og vejen neden for bydiget. Den resterende overskudsjord udplaneres i en tykkelse på 40 cm på udvalgte steder, hvor det ikke er til skade for engfuglene. De store bunker af træ og grene laves til flis og køres væk.

    De planlagte anlægstiltag kan ses på kortet: Planlagte anlægstiltag.
    Bemærk, at der kan ske mindre tilpasninger af anlægsarbejderne under vejs.

Detailprojektering

Detailprojekteringen udført af Orbicon kan hentes nedenfor.
Der er tale om et udgangspunkt for planlægningen af anlægsarbejdet. Derfor kan og vil der forekomme tilretninger i forbindelse med etableringen af projektet. Der vil udelukkende ske påvirkning af arealer, som er med i projektet.

Se bilag nedenfor.