Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Naturprojekt på Mandø

Læs mere om naturgenopretningsprojektet på Mandø.

Mandø er en vigtig lokalitet for både trækfugle og som yngleområde for engfugle med nogle af de bedste bestande i Vadehavet af stor kobbersneppe, brushane, strandskade, vibe, engryle og rødben.

Derfor har Den Danske Naturfond, Mandø Fællesråd, private lodsejere på Mandø, Nationalpark Vadehavet, Naturstyrelsen og Esbjerg Kommune indgået et samarbejde om at gennemføre et omfattende naturprojekt. Status og baggrundsmateriale kan findes på denne side.

Status på projektet

  • September 2021:
    Gravearbejdet og etablering af stemmeværk i Fyldgraven er blevet afsluttet. Med få ændringer fremgår anlægsarbejderne på kortet.
    Læs mere på projektkortet.
    Vi har bla. ikke haft behov for at bruge alle arealerne i udbringning af overskudsjord.

  • Der skal sættes nye hegn omkring fondens arealer. Dette forventes at ske i løbet af vinteren 2021 eller i sensommeren 2022.

  • Træer og buske på fondens arealer skal ryddes for at fjerne skjulesteder og udsigtspunkter for ræve og kragefugle. Dette forventes at ske efterår eller vinter 2022.

Detailprojektering

Detailprojekteringen udført af Orbicon kan hentes nedenfor.
Der er tale om et udgangspunkt for planlægningen af anlægsarbejdet. Derfor kan og vil der forekomme tilretninger i forbindelse med etableringen af projektet. Der vil udelukkende ske påvirkning af arealer, som er med i projektet.

Se bilag nedenfor.