Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Naturprojekt på Mandø

Læs mere om naturgenopretningsprojektet på Mandø.

Mandø er en vigtig lokalitet for både trækfugle og som yngleområde for engfugle med nogle af de bedste bestande i Vadehavet af stor kobbersneppe, brushane, strandskade, vibe, engryle og rødben.

Derfor har Den Danske Naturfond, Mandø Fællesråd, private lodsejere på Mandø, Nationalpark Vadehavet, Naturstyrelsen og Esbjerg Kommune indgået et samarbejde om at gennemføre et omfattende naturprojekt. Status og baggrundsmateriale kan findes på denne side.

Status på projektet

  • Anlægsarbejdet blev udført i efteråret 2021. Projektet blev udført som planlagt, dog med mindre ændringer. Vi fik bla. ikke brug for alle arealerne planlagt til udbringning af overskudsjord.
    Læs mere på projektkortet.

  • Træer og buske på kommunale og fondsejede arealer er blevet ryddet for at fjerne skjulesteder og udsigtspunkter for ræve og kragefugle i efteråret 2023.

Detailprojektering

Detailprojekteringen udført af Orbicon kan hentes nedenfor.
Der er tale om et udgangspunkt for planlægningen af anlægsarbejdet. Derfor kan og vil der forekomme tilretninger i forbindelse med etableringen af projektet. Der vil udelukkende ske påvirkning af arealer, som er med i projektet.

Se bilag nedenfor.