Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Skove og træer

Mange flere træer er en vigtig del af kommunen klimaplan - og vores rige natur. Vi arbejder løbende på flere fronter for at skabe mere skov. Her på siden kan du læse om, hvad vi gør, og hvordan du og andre kan være med.

Lokale borgerinitiativer

Flere borgere i kommunen har allerede taget initiativ til at lave lokale skovrejsningsprojekter. Hvis det har interesse, så kontakt dit lokalråd og hør, hvad der rør sig i dit lokalområde.

Kontakt lokalråd

Skab en grønnere by

Har du en idé til, hvor der bør plantes træer i Esbjerg Midtby og/eller har du lyst til at støtte urban skovrejsning finansielt, så har du muligheden her.

Læs om, hvordan du kan bidrage

Besøg vores skove og grønne områder

Esbjerg Kommune har en masse naturperler og gratis naturoplevelser for hele familien. Du kan læse mere om nogen af dem på Oplev Esbjerg

Link til gratis naturoplevelser

Klik og zoom ind, for at se kort over områder, som er ønsket eller uønsket til skovrejsning iflg. Kommuneplan 2022-34

Skov tænkes ind i helhed

Vi tilplanter løbende arealer i kommunen med nye træer og skov. Som fx. ved Den Gamle Grusgrav i Tjæreborg, hvor kulturhistorie skal møde naturen i et attraktivt landskab med både tæt skov, krat, store vidder og udsigt over søerne i området og med Vadehavet og storbyen i horisonten. Skovrejsningen i området er med til at skabe en meget forskelligartet natur med stor variation i beplantningen til gavn for biodiversiteten.

De ca. 3 ha er blevet beplantet med varierede. lokalt tilpassede arter, og selve projektet for Tjæreborgs Gamle Grusgrav er udarbejdet sammen med lokale borgere i området.

Samarbejde med Klimaskovfonden

Lokal klimaskov med masser af fordele

I et samarbejde med Klimaskovfonden greb Esbjerg Kommune muligheden for at etablere ca. 40 ha klimaskov på tre udvalgte områder i kommunen. 

Klimaskove fokuserer som udgangspunkt på at binde CO2, men samtidig skabe stabile og artsvarierede skovstrukturer, hvori der indtænkes lokalt tilpassede synergieffekter, som gavner både på mellemlang og lang sigt, fx. biodiversitet, drikkevand, miljø, kulturarv, rekreation og friluftsliv.

Arealerne forventes beplantet fortrinsvist med hjemmehørende træer og buske, hvoraf træerne i bryn forventes at være blomstrende. Projektet forventes at kunne optage mere end 14.000 ton CO2, og samtidig give en varig klima- og synergieffekt, hvor det både optager CO2, skaber rekreative områder og forskønnende omgivelser for boligområder, øger biodiversitet, beskytter grundvandet og kan virke støjdæmpende fra omkringliggende veje.

De tre steder består af et større område ved Novrup, som kan afskærme til jernbanen, samt to mindre områder ved henholdsvis Hviding og Tjæreborg.