Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Angstbehandling - et tilbud til børn med angst og deres forældre

Har jeres barn en følelse af angst, som er så intens, at den griber ind i barnets hverdag? Her kan I søge om hjælp i et behandlingsforløb for børn mellem 8 – 12 år og deres forældre. 

Hvad er angstbehandling?

Angst er en naturlig følelse hos alle mennesker. Men når angsten opleves ofte og meget intens, kan den påvirke og gribe forstyrrende ind i dit barns hverdag. 

Angstbehandlingen kan hjælpe dit barn og dig, med at tackle dit barns angst, hvis den opleves uhåndterbar.

Hvem kan deltage i angstbehandlingen?

Børn mellem 8 - 12 år og deres forældre kan deltage i behandlingen. Aldersgruppen kan være skiftende imellem 8 - 12 år fra forløb til forløb.

Angst skal være hovedårsagen til, at dit barn ikke er i god trivsel.

Hvad indebærer angstbehandlingen?

Forløbet strækker sig over 10 sessioner á 2 timer. Der deltager 6 - 8 børn og deres forældre. 

Vi er som regel to terapeuter til at hjælpe dit barn og dig med at håndtere barnets angst. Det gør vi via samtaler i grupper, undervisning og konkrete redskaber. 

Det er meget vigtigt, at I møder op og deltager i de enkelte sessioner for at opnå effekt i forhold til dit barns angst. 

Hvor foregår angstbehandlingen?

Angstbehandlingen finder sted i lokaler hos Pædagogisk Enhed, Fyrparken 11,
6710 Esbjerg V

Hvordan søger I om deltagelse i angstbehandlingen?

Næste forløb begynder i starten af 2021. I søger via et link, som I vil kunne se på denne side fra november 2020. 

I vil høre nærmere efter ansøgningsfristens udløb.

Ansøgningsfrist

I kan se ansøgningsfristen her på siden fra november 2020.