Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Modersmålsundervisning

Modersmålsundervisning giver flersprogede elever kendskab til deres modersmål og viden om forholdene i hjemlandet.

Kommunerne har pligt til at udbyde modersmålsundervisning for EU- og EØS-borgere. Vi tilbyder modersmålsundervisning til elever, der bliver forsørges af en person, som bor i Danmark, og som har statsborgerskab i et EU- eller EØS-land, og til elever, der taler grønlandsk eller færøsk i hjemmet.

Undervisningen er gratis og foregår på en folkeskole efter almindelig skoletid. Det vil sige, at undervisningen er uafhængig af elevernes øvrige undervisning.

Der skal være minimum 12 elever med samme modersmål, før vi kan oprette et hold.

Kontakt Børn & Kultur, Sekretariat for yderligere information.

Førskole, SFO og klub

Børn tilbringer mange timer uden for hjemmet. Det er derfor vigtigt, at de oplever sammenhæng og trygge rammer i deres hverdag.

Se mere om Førskole, SFO og klub

Ordblind i Folkeskolen

Alle ordblinde børn skal have et godt afsæt for at lære og trives. Har du mistanke om, at dit barn er ordblind, er der hjælp at hente.

Se mere om ordblindeindsatsen i Esbjerg Kommune

Ferie- og fridage

Skoleåret har ca. 200 skoledage. Hvert år bliver der vedtaget en ny ferieplan. Ferieplanen for skoleåret er fælles for alle folkeskoler i Esbjerg Kommune.

Se ferie- og fridage