Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Høring - Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Hjerting Vandværk, V. Gjesing Vandværk og Kjersing Kildeplads (Esbjerg Vandværk).

Esbjerg og Varde kommuner har udarbejdet et forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelsen for Hjerting Vandværk og DIN Forsyning A/S’ V. Gjesing Vandværk & Kjersing Kildeplads (Esbjerg Vandværk) efter lov om vandforsyning og bekendtgørelse om indsatsplaner.

Formålet med indsatsplanen er, at beskytte grundvandsressourcen i og omkring disse, og at sikre en varig vandforsyning med rent drikkevand. Forslaget er blevet forelagt koordinationsforum og godkendt af kommunalstyrelsen i Esbjerg.

Esbjerg Kommune sender hermed forslaget til indsatsplanen i offentlig høring.

Forslaget vil være i høring i 12 uger indtil d. 17. september 2019.

Forslaget kan hentes her som PDF.

Miljøscreening

Esbjerg Kommune har foretaget en screening af indsatsplan i henhold til lov om miljøvurdering.

Udkast til miljøscreening kan hentes her som PDF.

Høringssvar
Bemærkninger bedes sendt til Esbjerg Kommune pr e-mail:  miljo@esbjergkommune.dk

Henvendelse kan ske til Faglig koordinator Jakob Top Jørgensen, tlf. 7616 5132 eller e-mail: jatj@esbjergkommune.dk