Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Haveaffald

Haveaffald genanvendes til jordforbedringsmiddel og biobrændsel. Det er vigtigt, at det er rigtig sorteret. Læs mere om hvordan du skal sortere haveaffald, og hvor det kan afleveres.

Haveaffald er plantedele som hæk- og græsafklip, blade, grene, rødder uden jord, blomster og nedfaldsfrugt.

Sådan afleverer du

  • Alle kan aflevere haveaffald på genbrugspladsen.
  • Ejer du en bolig med egen have, har du mulighed for at leje op til to spande til haveaffald. Det kan dog kun lade sig gøre at få havespande, hvis du bor i et af de områder, hvor ordningen findes. Se om vi henter haveaffald på din adresse, eller kontakt os hvis du er i tvivl. 
  • Bor du i Ribe indre by, kan du lægge bundtet haveaffald ud til fortovsindsamling. Vi tilbyder ikke havespand i Ribe indre by.

Når du bestiller havespande, koster det et engangsbeløb pr. havespand på 375 kr. Beløbet opkræves sammen med din ejendomsskat.

Er du lejer, skal du kontakte din udlejer. Det er kun udlejer/ejer, der kan bestille havespande.

Husk havespanden må højst veje 75 kilo, og låget skal kunne lukkes.

Havespand

Sådan sorterer du

Det er vigtig at sortere rigtigt

Haveaffaldet fra havespande bliver kørt til et godkendt behandlingsanlæg.

På anlægget komposteres haveaffaldet. Efter ca. 10 uger sorteres komposten i en stor sigte. 60-70% af haveaffaldet/komposten kan bruges direkte til jordforbedringsmiddel på landbrugsjord. De sidste 30-40% afsættes som biobrændsel, hvis haveaffaldet ikke indeholder andet affald.

Er der øl-/sodavandsdåser, urtepotter, plastpose, aviser, nylonsnor mm i haveaffaldet, skal det igennem en dyr specialbehandling. Det kan undgås, hvis vi alle er omhyggelige med, hvad vi lægger i de grønne havespande.

Tænk før du sprøjter

Har du ukrudt og skadedyr i din have, som du gerne vil bekæmpe?

Miljøstyrelsen har anbefalinger til, hvilke bekæmpelsesmetoder du med fordel kan bruge. 

På hjemmesiden er der tricks til at undgå pesticider i haven og forslag til forskellige alternative bekæmpelsesmetoder.

Print din genbrugskalender

Du har mulighed for at printe en genbrugskalender. Her kan du se, hvornår vi tømmer papirspand, genbrugsspand, havespand og miljøkasse.

Print din genbrugskalender

Gratis besked-service

Tilmeld dig besked-service og få en gratis sms eller email dagen før vi tømmer genbrugsspand, papirspand, miljøkasse og havespand hos dig.

Læs om besked-Service

App om dit affald

Få overblik over, hvornår vi henter affald og se genbrugspladser og meget andet. Søg efter "Affaldsportal" i App Store eller Google Play.

Mere om app'en Affaldsportal