Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Renovering i historisk byggestil

Her på siden kan du finde inspiration til, hvordan du kan gribe det an, hvis du overvejer at renovere dit hus i oprindelig byggestil. Læs også om, hvordan et billede af en pige fra 1920'erne blev startskuddet til Lottes renoveringsprojekt.  

Bygnings- og kulturarven på Mandø er noget af det, som hvert år tiltrækker mange turister til øen. Mandø er en unik perle med en helt særlig bygningskultur, som bør påskønnes og bevares. Det er vigtigt at bevare bygningskulturen, da den er med til at gøre os bevidste om vores fælles historie og fremhæve det enkelte steds unikke kvaliteter. 

Mandøvejledningen

Mandøvejledningen er primært lavet til husejere på Mandø. Den indeholder både historiske beskrivelser af byggeskikkens udvikling på Mandø og samtidige eksempler på, hvordan man kommer godt i gang med en istandsættelse.

Formålet med vejledningen til istandsættelse af Mandøs huse er, at husejere – uanset hustype – let kan få overblik og indsigt i, hvad de selv kan gøre, for at bevare det karakteristiske ved lige netop deres hus.Vejledningen beskriver den overordnede udvikling på Mandø og gode råd til istandsættelse. Da historiske fotos ofte er den bedste kilde til at finde ud af det enkelte hus oprindelige udseende og udvikling igennem tiden, anbefales det, at vejledningen benyttes i sammenhæng med historiske fotos af det relevante hus.
Få viden om byggestil og byggematerialer i udkast til Mandøvejledningen(19,6 MB)

Gå på jagt efter historiske billeder

På Mandø er der et stort og righoldigt fotoarkiv med fotos af øens bygninger fra gammel tid, hvor mandøboerne kan finde inspiration til renoveringsprojekter. Så start dit renoveringsprojekt med at gå på jagt efter historiske billeder af ejendomme i Mandø Museums arkiver. 

Lottes grønne dør

Undervejs i projektforløbet fandt en husejer på Mandø et gammelt foto af en lille pige der stod foran en smuk dobbelt hoveddør. Der var ingen tvivl om at pigen havde boet i ejendommen, men hoveddøren var der ikke mere.

Ved at granske i gamle foto på Mandø Lokalarkiv kunne man se, at huset tidligere havde haft en hoveddør i gavlen, men den var blevet muret til for adskillige år siden.

Med fotoet af den lille pige i hånden fik ejeren en dygtig tømrer til at lave en nøjagtig kopi af døren og hullet i gavlen blev genskabt.

En tilfældighed, lidt detektivarbejde og en kærlighed for at passe på sit hus medførte at ejendommen nu fremstår som den oprindeligt blev opført med sin for Mandø tidstypiske flotte hoveddør i gavlen ud mod vejen.

Læs også om andre projekter på Mandø

Naturprojekt på Mandø

Mandø er en vigtig lokalitet for både trækfugle og som yngleområde for engfugle. Den Danske Naturfond, Mandø Fællesråd, private lodsejere på Mandø, Nationalpark Vadehavet, Naturstyrelsen og Esbjerg Kommune samarbejder derfor om et naturprojekt.

Læs om naturprojektet på Mandø

Dark Sky Mandø

I et samarbejde med Mandø Fællesråd, en lang række uddannelsesinstitutioner og frivillige foreninger, er Esbjerg Kommune ved at udvikle Mandø til en Dark Sky Park, som både mennesker og natur kan nyde godt af.

Læs om Dark Sky Mandø