Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Mandø Brugs som eksempelprojekt

Tilbageførelsen af Mandø Brugs til oprindelig byggestil blev udpeget som byfornyelsens fysiske eksempelprojekt. Mandø Brugs blev bl.a. valgt da det er en bygning alle mødes ved, og eksemplerne på forskellige renoveringstiltag dermed vil være synlige for alle, der bor på og besøger Mandø.

Formålet med renoveringen af Brugsen var at vise Mandøvejledningens råd og ideer udført i virkeligheden til inspiration for øens husejere.  

På jagt i arkiverne

Før renoveringen gik projektgruppen på jagt i arkiverne, som gemte på god fotodokumentation af, hvordan Brugsen havde set ud og er blevet ændret gennem tiderne. Med udgangspunkt i de historiske billeder, blev der før renoveringen lavet en visualisering, der skulle vise mandøboerne hvor lidt der skulle til for at opnå et flot resultat i oprindelig byggestil. 

Mandø Brugs - før

Enjendommen, som huser Brugsen, var oprindeligt en rødstens-bygning. I 1965 blev der tilføjet en tilbygning i røde tegl og bølgeeternit. Især den gamle bygning er siden blevet mere og mere slidt af storme og en orkan. 

Mandø Brugs – renoveringen

  • Udskiftning af alle vinduer til oprindelige småsprossede vinduer 
  • Udskiftning af alle yderdøre til en model  magen til den oprindelige Mandø-dør fra den tid
  • Genskabelse af den stærkt ombyggede østgavl, som blev opmuret med sine støbejernsvinduer, gavlluge med skodder og hejseværk
  • Bølgeeternittaget udskiftes med vingetegl
  • Bygningens to skorstene blev genopsat
  • Etablering af en ny vareindlevering i bygningens oprindelige stil i nordfacaden for at lette vareindleveringen.
  • Den oprindelige, men nu tilmurede vareindlevering i østgavlen markeres igen i gavlen og de oprindelige portlåger genskabes og monteres.
  • Brugsens nyere tilbygning beklædes med sortmalet træ og bølgeeternittaget er udskiftet med tagpap.

Mandø Brugs – efter

Renoveringen af Brugsen omfattede en delvis tilbageføring af facaderne på den bygning, som Brugsen i 1919 flyttede ind i.
Facaden på den nyere tilbygning fra 1965 blev også ændret, så den harmonerer bedre med den oprindelige gamle bygning. 

Renoveringen af Mandø Brugs er tegnet af Arkitektladen A/S i Ribe. Arbejdet udføres af Jernvedlund Træbyg ApS