Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Esbjerg Byråd vedtog den 16. januar 2023 at offentliggøre forslaget til kommuneplanændring 2022.17.

 

Torsdag den 9. marts blev der på Bramming Gymnastik og Idrætsefterskole holdt et borgermøde om emnet. Du kan se en optagelse fra borgermødet under links

 

 

Forslaget har til formål

Forslagets overordnede formål er at fastlægge principper for, hvordan der kan opstilles solceller og vindmøller i Esbjerg Kommune. Der udpeges på nuværende tidspunkt ikke konkrete arealer, men opstilles overordnede retningslinjer for, hvordan Esbjerg Kommune ønsker at arbejde med vedvarende energianlæg i fremtiden. Planforslaget indeholder derfor principper for:  

·         I hvilke typer af områder kan anlæggene placeres.

·         Hvordan anlæggene skal udformes og tilpasses lokaliteten.

·         Hvordan der skal arbejdes med at skabe lokalt ejerskab og engagement gennem projekter, der giver merværdi til områderne.   

·         Hvordan ansøgningsrunder skal sikre en mere gennemskuelig proces for borgere og ansøgere.

 

Miljøvurdering

I forbindelse med udarbejdelse af forslaget er der udarbejdet en miljørapport, hvor der er foretaget en miljømæssig vurdering af planen, jf. bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 1976 af 27. oktober 2021.

I rapporten foretages der en vurdering af miljøkonsekvenser og en belysning af alternativer, mens planen er under udarbejdelse og politisk behandling.

Esbjerg Kommune har på baggrund af vurderingerne konkluderet, at planforslaget samlet set har en neutral til positiv miljøpåvirkning.

 

Se miljørapporten under Dokumentation & Tilladelser.

              

Her kan du se planen

Kommuneplanændringen kan tilgås i Plandata eller via kommuneplanens hjemmeside. Se her den grå boks med vedhæftede links.

 

Din mulighed

 

Har du bemærkninger eller ændringsforslag til kommuneplanændringen, skal disse indsendes skriftligt enten digitalt eller via brev.

 

Ved digital henvendelse kan du nederst på denne side finde en blå boks med teksten ”Sig din mening* og direkte herfra indsende dit svar.  

 

Ved fysisk henvendelse fremsendes brevet til Esbjerg Byråd, Teknik & Miljø, Kommuneplan & Klima, Torvegade 74, 6700 Esbjerg.

 

Alle henvendelser skal være modtaget senest mandag den 23. marts 2023.

 

 

Personoplysninger:

Når du henvender dig til os udleverer du nogle personoplysninger.
Personoplysningerne bruger vi, når vi behandler og besvarer din henvendelse, og de kan blive gemt til brug for vores videre sagsbehandling.
Vi har ansvar for, at dine oplysninger behandles og opbevares forsvarligt indenfor rammerne af EU’s databeskyttelsesforordning.

Læs mere om vores behandling af dine persondata