Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Social- og sundhedsassistent

Som social- og sundhedsassistent er det din opgave at hjælpe og vejlede mennesker, der er syge eller svækkede og derfor har brug for professionel sygepleje og omsorg.

De mennesker, du møder i dit arbejde, kan være unge eller ældre, syge eller handicappede. De har brug for sygepleje, hjælp og vejledning til at blive raske og klare sig selv.

Jobbet som social- og sundhedsassistent

I dit arbejde som social- og sundhedsassistent, vil de mennesker du møder være borgere/patienter med nedsat funktionsniveau på det fysiske, psykiske eller sociale område.
Dit arbejde indebærer blandt andet personlig pleje, rehabilitering, strukturering af borgerens hverdag, samt støtte og vejledning i at træffe egne valg.
Sygeplejehandlinger inden for eget kompetenceområde, herunder medicinhåndtering, er også en væsentlig arbejdsopgave. 

Rehabiliterende 

I arbejdet som social og sundhedsassistent er opgaven ofte rehabiliterende, hvilket betyder at vejlede og motivere borgerne til selv at kunne udføre opgaverne, for at blive så selvhjulpne som muligt. 

Fakta om uddannelsen

Praktiske oplysninger