Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Udeservering, møbler, opstilling af parasoller og afskærmning

Udeservering ved områdets cafeer og restaurationer skaber byliv. Derfor er der i sidegaderne aktivitetszoner med gode forhold for udeservering.

Muligheder for udeservering
Ud for cafeer og restaurationer er der mulighed for indretning af areal til udeservering i aktivitetszonen. Som al ophold i et tæt bymiljø kræver det, at der tages hensyn til andre borgere og til de erhvervsdrivende. Kommunen har derfor opstillet en række spilleregler og vilkår, der skal sikre at udeserveringen foregår uden at give unødige gener.

Brugsretten tildeles fortrinsvist til butikker, caféer og restaurationer udfor hvilke, aktivitetszonen er beliggende. I det tilfælde, at der ligger to enten butikker, caféer eller restaurationer over for hinanden, og dermed ud til den samme del af aktivitetszonen, må brugsretten deles ligeligt mellem de to erhverv.

Vej & Park skal søges om den konkrete anvendelse og indretning af areal i aktivitetszonen herunder opstilling af afskærmning, parasoller og møbler.

Klik her for at se hvordan du skal forholde dig, hvis du ønsker udeservering.

Kommunen kan opsige retten til at anvende et areal i aktivitetszonen uden kompensation, hvis der er behov for arealet til nyt byinventar såsom legeudstyr eller cykelstativer.

Tidspunkt for udeservering
Udeservering må foregå i tidsrummet 8.00 til 22.00 på hverdage og søndage og 9.00 til 24.00 på fredage og lørdage.
Der må som udgangspunkt ikke spilles musik.

Ved særlige arrangementer kan Vej & Park kontaktes om forlængelse af tidsrummet for udeserveringen eller om musik til et arrangement.

Klik her for at se øvrige bestemmelser, hvor der bl.a. findes en forskrift for udendørs støjende kultur- og musikaktiviteter i Esbjerg og Fanø kommuner.

Møbler til udeservering
Ved cafeer og restaurationer kan der opstilles cafeborde og cafestole.

Der må ikke bores huller, bankes søm i eller laves indgreb i belægningen. Vej & Park skal søges om den konkrete opstilling af møbler.

Opstilling af parasoller
Parasoller skal være ensfarvede, enten sort eller grå. Parasoller skal have en størrelse og placering, så de ikke rækker ud over i aktivitetszonen.
Parasoller skal være firkantede og må have en maximal størrelse på 2,60 meter. Tekst på parasoller må alene være virksomhedens navn.

Vej & Park skal søges om opsætning af parasoller. Etablering af parasolfødder eller anden beslag skal derudover godkendes, og arbejdet udføres af Vej & Park for ejers regning.

Afskærmning af areal til udeservering
I forbindelse med udeservering kan der opsættes afskærmning i form af planteskærme og glasskærme, så der kan skabes afgrænsede serveringsarealer med læ.

Skærmene kan opsættes på tværs af aktivitetszonerne i Kongensgade og sidegaderne ved tilladelse fra Vej & Park.
Dette må ikke medføre indgreb i belægningen eller påvirke øvrige aktiviteter i gaderne.

Glasskærmene må have en maximal højde på 1,50 m. Planteskærme kan ligeledes opsættes mod færdselszonerne minimum 30 cm fra kantstenen. Planteskærmene opstilles og vedligeholdes af Esbjerg Kommune. Alle udgifter afholdes af ansøger. Skærme må ikke opstilles nærmere end 2,50 m fra træer og ikke nærmere end 1,50 m til andet fast byudstyr såsom bænke, legeudstyr mm.

Vej & Park skal søges om den konkrete opstilling af afskærmning.