Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Gangzoner, Aktivitetszoner og færdselszone

I Kirkegade, Jyllandsgade og Smedegade er der indrettet aktivitetszoner, hvor der er mulighed for ophold, leg, aktiviteter, udstilling af varer samt udeservering ved cafeer og restaurationer.

Kirkegade, Jyllandsgade og Smedegade er indrettet med forskellige zoner
Det skal være rart at færdes i Kirkegade, Jyllandsgade og Smedegade.

Kort, der markerer gaderne, Kirkegade, Jyllandsgade og Smedegade.
Gaderne er offentlige vejarealer, og alle skal kunne komme frem. Det gælder fodgængere, cyklister, kørestolsbrugere og svagtseende, men også varetilkørsel og brandredning skal tilgodeses. Derfor er gaderne indrettet med forskellige zoner, så de forskellige funktioner kan foregå bedst muligt.

Gangzoner
Gangzoner ligger langs husfacaderne, og her skal være fri passage for gående. Udstilling af varer og udeservering må kun ske, når forholdene tillader det.

Aktivitetszonen
Aktivitetszonerne er placeret i østsiden af sidegaderne, hvor der er mest sol. Aktivitetszonerne kan anvendes til ophold og leg, vareudstilling, udeservering, stadeplads med mobilt gadesalg, musik eller anden underholdning.

Brugsretten tildeles fortrinsvist til butikker, cafeer og restaurationer udfor hvilke aktivitetszonen er beliggende.

I det tilfælde, at der ligger to enten butikker, cafeer eller restaurationer over for hinanden, ved den samme del af aktivitetszonen, må brugsretten deles ligeligt mellem de to erhverv.

Fast byinventar som bænke, legeudstyr og cykelstativer er også opstillet i aktivitetszonen. Det faste byinventar kan ikke forventes flyttet for at gøre plads til butikkers udstillinger eller til udeservering.

Kommunen kan opsige retten til at anvende et areal i aktivitetszonen uden kompensation, hvis der er behov for arealet til nyt byinventar såsom legeudstyr eller cykelstativer.Markering af gangzone, færdselszone og aktivitetszoneFærdselszonen
Færdselszonen ligger midt i gaden mellem gangzonen og aktivitetszonen.
Færdselszonen skal altid holdes fri til færdsel, herunder cyklister og redningskøretøjer.