Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Øster Vedsted

Øster Vedsted er landsbyforstad til Ribe og ligger i et naturskønt område midt på Margueritruten og lige op ad Ribe Å I Nationalpark Vadehavet.

Grøn landsbyforstad

Øster Vedsted er landsbyforstad til Ribe og ligger i et naturskønt område midt på Margueritruten og lige op ad Ribe Å I Nationalpark Vadehavet.

Der er gode stiforbindelser, og turen til Ribe tager kun 10 minutter på cykel. Fra Øster Vedsted kan du se Ribe Domkirke over marsken og det åbne landskab. Øster Vedsted byder på en blanding af moderne parcelhuse og ældre gårde.

Den sydøstlige del af byen, hvor de fleste parcelhuse er placeret, har en karakter af forstad, mens den vestlige del af byen med de gamle gårde og de naturskønne områder i højere grad virker som en selvstændig landsby.

Der er et mindre erhvervsområde i den nordøstlige del af Øster Vedsted, hvor der både er små og mellemstore virksomheder. Midt i Øster Vedsted ligger Granly Skov, som har et legeområde med borde og bænke.

Øster Vedsted er placeret syd for Esbjerg og syd for Ribe og der bor ca. 1.100 mennesker i byen.

Transporttid i bil

  • E20 29 min.
  • Hospital 30 min.
  • Esbjerg City 30 min.
  • Ribe 4 min.
  • Esbjerg Idrætspark 31 min.
  • Billund lufthavn 58 min.
  • Esbjerg lufthavn 28 min.
  • Odense 1t 24 min.

Det skaber liv i byen

Øster Vedsted har et aktivt foreningsliv med mange aktiviteter for familier og børn. Øster Vedsted Idrætsforening har aktiviteter som fx fodbold, håndbold, gymnastik, badminton og svømning. Derudover er der et aktivt liv omkring FDF og forsamlingshuset, hvor blandt andet fritids- og ungdomsklubben holder til i nyrenoverede lokaler. Forsamlingshuset og idrætsforeningen er centrale omdrejningspunkter i byen og fungerer både som sociale og kulturelle mødesteder.

Blandt byens mange aktiviteter kan nævnes den årlige byfest, fællesspisninger, en årlig aktivitetsdag, loppemarkeder, Sankt Hans, juletræsfest og julebazar. En gang om året afholdes desuden fællesløbet ”Æ Quernsteens Løb”. Fællesrådet udgiver det lokale blad ”Æ Quernsteen” med en aktivitetskalender, som alle byens borgere kan bruge til at annoncere og planlægge arrangementer.

Der er en et mindre erhvervsområde i Øster Vedsted, og her findes erhverv såsom tømrer/snedker, entreprenør, autoværksted, gaveartikler, hesteopstaldning, festudlejning og overnatning.

Marsken nord for Øster Vedsted er internationalt naturbeskyttelsesområde og et af verdens vigtigste fugleområder.

Skole, SFO og klub

Esbjerg Kommune er inddelt i syv skoledistrikter og en børneby.

Børn i Øster Vedsted hører under Vadehavsskolen i Ribe. Der kører skolebus til Ribe, og der er cykelsti hele vejen til skolen.

I Ribe nær Øster Vedsted finder du:

På det dynamiske kort herunder kan du se alle skoler i kommunen. Bare aktivér kortet og udforsk områderne.

Læs mere om skoler, skoledistrikter og skoleindskrivning her.

På dette dynamiske kort kan du se skoler og skoledistrikter i Esbjerg Kommune.

Børnepasning

Esbjerg Kommune er delt ind i forskellige opskrivningsdistrikter.

Øster Vedsted hører under det opskrivningsdistrikt, der hedder Ribe Midt/Ø. Vedsted.

I opskrivningsdistrikt Ribe Midt/Ø. Vedsted finder du:

Læs mere om børnepasning

Byggegrunde og infrastruktur

Infrastruktur

Der kører bus i retning mod Ribe.

Byg selv
Der er flere byggegrunde til salg. Følg linket nedenfor.

Mere information

Velkommen til Øster Vedsted

Øster Vedsted har deres egen side, hvor du kan læse mere om byen. Det samme har Øster Vedsted IF.

Læs mere om, hvad der foregår i Øster Vedsted via links nedenfor.

Quernstenen, som ligger ved Nordeuropas største åslynge ved Øster Vedsted, er en gammel møllesten, der antagelig engang har fungeret som ballast i et skib.