Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Magtanvendelser

Læs om reglerne for magtanvendelse mod anbragte børn og unge.

Magtanvendelse over for anbragte børn og unge skal forebygges og begrænses mest muligt. Alligevel kan der opstå tilspidsede situationer, hvor magtanvendelse er den eneste udvej. Herunder kan du læse om Esbjerg Kommunes retningslinjer vedrørende magtanvendelser på døgninstitutioner og opholdssteder for børn og unge.

Hvad må man og hvad må man ikke

I Danmark må der kun undtagelsesvist udøves fysisk magt over for anbragte børn og unge.

Mindst én af to følgende principper skal være opfyldt, før der er hjemmel til magtanvendelse:

  • Barnet eller den unge udviser sådan en adfærd, at fortsat ophold i fællesskabet er uforsvarligt.
  • Barnet eller den unge forhindres i at skade sig selv eller andre.

Om magtanvendelser