Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Modtageregler for farligt affald

Ved aflevering af farligt affald til Esbjerg Affaldshåndtering er der en række retningslinjer, der skal følges.

Retningslinjer for modtagelse af farligt affald
Affaldsproducenten skal ved bestilling af afhentning af farligt affald oplyse om affaldets art og mængde, herunder relevante oplysninger om evt. klassificering af farligt gods, samt øvrige egenskaber der gør affaldet farligt.

Alle leverede emballager der indeholder farligt gods skal overholde emballagereglerne i ADR regelsættet. Afhentning sker normalt inden for 5 arbejdsdage i Esbjerg Kommune, og inden for 10 arbejdsdage i øvrige kommuner.

Fast emballeret affald
Fast emballeret affald modtages i jern- og plastspændelågsfade i størrelserne 30, 60, 120 og 200 liter, samt efter aftale i enten 240 eller 660 liter containere. Visse typer fast affald kan endvidere modtages i godkendte sække/bigbags eller papkasser.

Fast uemballeret affald
For større mængder uemballeret fast affald gælder, at modtagelsen afhænger af det valgte behandlingsanlægs praktiske muligheder for håndtering af den eksakte affaldstype leveret i bulk, hvorfor der i visse tilfælde henvises til direkte transport mellem affaldsproducenten og behandlingsanlægget; der skal derfor træffes forhåndsaftale om levering, senest 3 dage før forventet leveringstidspunkt.

Flydende emballeret affald
Flydende emballeret affald modtages i tætte lukkede dunke op til 25 liter, samt i spunstromler op til 200 liter. Desuden modtages palletanke (IBCs) med op til 1.000 liter.

Flydende uemballeret affald
Op til 4.000 liter kan normalt modtages på Esbjerg Affaldshåndtering. Ved større mængder (op til 15.000 liter) skal der træffes forhåndsaftale om levering, senes 3 dage før forventet leveringstidspunkt. Alternativt kan der henvises til transport direkte mellem affaldsproducent og behandler.

Affaldsfraktioner der modtages