Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Udstilling af varer, opstilling af parasoller og øvrigt gadeinventar

Der er lagt vægt på at skabe et levende butiksmiljø. Derfor er der i Kongensgade og Torvegade udformet aktivitetszoner i gademiljøet, hvor butikkerne kan udstille varer.

Vareudstilling skaber oplevelser
I aktivitetszonerne må butikkerne udstille varer ud for deres egen facade. Der må kun udstilles varer der sælges i den bagvedliggende butik. Varerne skal anbringes på stativer, borde, reoler og lignende.

Inventar til butiksudstilling må kun opstilles løst på belægningen. Der må ikke bores huller eller laves andre indgreb i belægningen.

Der må ikke placeres vareudstilling oven på belysningen i belægningen under træerne – de særlige Uplights.

Klapskilte må kun opsættes i aktivitetszonerne ud for facaden på den enkelte butik, cafe eller restauration.

Fast byinventar som bænke, træer og skilte er også opstillet i aktivitetszonen. Det faste byinventar kan ikke forventes flyttet for at gøre plads til butikkers udstillinger eller til udeservering.

Kommunen kan opsige retten til at anvende et areal i aktivitetszonen uden kompensation, hvis der er behov for arealet til nyt byinventar såsom legeudstyr eller cykelstativer.

Ansvar
Ejerne har selv ansvaret for skader på det udstillede, eller skader som det udstillede pådrager forbipasserende.

Alt kommunalt gadeinventar som bænke, træer og skilte må ikke beskadiges og må ikke bruges til udstilling eller reklame.

Uden for åbningstiderne skal ejeren selv sikre, at det udstillede fjernes eller fastlåses således, at det ikke kan fjernes eller anvendes af publikum.

Opstilling af parasoller
Parasoller skal være ensfarvede, enten sort eller grå. Parasoller skal have en størrelse og placering, så de ikke rækker ud over aktivitetszonen.

Parasoller skal være firkantede og må have en maximal størrelse på 2,60 m. Tekst på parasoller må alene være forretningens navn.

Park & Mobilitet (tidligere Vej og Park) skal søges om opsætning af parasoller. Etablering af parasolfødder eller anden beslag skal derudover godkendes, og arbejdet udføres af Park & Mobilitet for ejers regning.

Øvrigt gadeinventar
Der må ikke opstilles permanente blomsterkummer, bænke eller lignende, der ikke er en del af butikkens udstilling, og som ikke fjernes ved butikkens lukketid.