Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Tilkørsel af varer, færdsel på cykel og renholdelse af gaderne

Det skal føles rart at færdes i bymiljøet. Derfor er det vigtigt med flotte, men også rene handelsgader året rundt.

Tilkørsel af varer
Det er tilladt at køre i Kongensgade med varer til butikkerne i tidsrummet 7.00 til 12.00 på hverdage og 7.00 til 10.00 på lørdage. Længdebegrænsningen på køretøjerne er maximum 12 m.

Færdsel på cykel i Kongensgade
De aktuelle tidsrum for tilladt cykeltrafik kan ses på trafikskilte i Kongensgade.

Renholdelse af gaderne
Renholdelse og vedligeholdelse om vinteren i Kongensgade og i dele af sidegadestrækningerne foretages af Esbjerg Kommune for grundejers regning.

Det er vigtigt, at der gives mulighed for, at der kan fejes og ryddes sne, når butikkerne og restaurationerne har lukket.

Ansvar
Den enkelte forretning og restauration skal sørge for, at aktivitetszonerne holdes fri for udstyr i tidsrummet 6.00 til 9.00, så arealer er tilgængelige for de kommunale medarbejdere.

Hvis der er givet tilladelse til mere permanente opstillinger, skal disse fjernes med passende mellemrum, så renholdelsen kan foregå. Alle udgifter afholdes af ejeren.

Hvis møbler, udstillingsudstyr og serveringsudstyr ikke er fjernet i tidsrummet 6.00 til 9.00 skal forretningen eller restaurationen selv sørge for rengøring af arealet.

Restauratørerne skal derudover løbende sørge for, at arealerne til udeservering holdes rene og affald er fjernet. 

Grundejeren skal endvidere selv renholde trapper, indgangspartier og fodgængerpassager.