Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Gangzoner, Aktivitetszoner og færdselszone

Det er vigtigt, at handelsmiljøet giver rammer til et godt byliv og tilbyder mange forskellige oplevelser. Derfor er der i Kongensgade og Torvegade lagt vægt på, at butikkerne kan udstille varer, at restaurationerne kan have udeservering, og at der gives bedre muligheder for ophold og aktiviteter.

 

Kongensgade og Torvegade er indrettet med forskellige zoner
Det skal være rart at færdes i Kongensgade og Torvegade.

Kort, der marker KongensgadeGaderne er offentlige vejarealer, og alle skal kunne komme frem. Det gælder fodgængere, cyklister, kørestolsbrugere og svagtseende, men også varetilkørsel og brandredning skal tilgodeses. Derfor er gaderne indrettet med forskellige zoner, så de forskellige funktioner kan foregå bedst muligt.

Ledelinjer i belægningen i Kongensgade, som kan hjælpe svagtseende.Gangzoner
Gangzoner ligger langs husfacaderne, og her skal være fri passage for gående. Udstilling af varer og udeservering må kun ske, når forholdene tillader det.

Aktivitetszoner
Aktivitetszoner ligger mellem gangzonerne og færdselszonen. Aktivitetszonerne kan anvendes til vareudstilling, udeservering, stadeplads med mobilt gadesalg, musik eller anden underholdning.      

Fast byinventar som bænke, træer og skilte er også opstillet i aktivitetszonen. Det faste byinventar kan ikke forventes flyttet for at gøre plads til butikkers udstillinger eller til udeservering. Kommunen kan opsige retten til at anvende et areal i aktivitetszonen uden kompensation, hvis der er behov for arealet til nyt byinventar såsom:
legeudstyr eller cykelstativer.                                                                                                                                                                                                                                                        Markering af gangzoner, aktivitetszoner og færdelszone i Kongensgade.Færdselszonen
Færdselszonen ligger midt i gaden mellem de to aktivitetszoner. Dog betragtes arealer foran porte og indgange også som færdselszoner.
Færdselszoner skal altid holdes fri til gående og kørende færdsel, herunder redningskøretøjer. Der er mulighed for at cykle i Kongensgade efter butikkernes lukketider.