Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Solceller og solfangere

Vær sikker på, at du får placeret solceller og solfangere rigtigt.
Læs her om opsætning af solceller og solfangere.

Vejledning om solceller og solfangere fastlægger hovedprincipper for opsætning af solceller og solfangere.

Vejledningen er ikke udtømmende for alle situationer. Den største udfordring er at få tilpasset solcellerne og solfangerne til den enkelte bygning eller det enkelte kvarter, så de ikke fremstår som fremmedelementer, der forringer bygningens eller kvarterets arkitektoniske helhed og kvalitet.

Esbjerg Byråd ønsker desuden med vejledningen at sikre, at opsætning af solceller og solfangere ikke giver gener for naboer.

Vær opmærksom på, at opsætning af solcelleanlæg på jorden i landzone kræver landzonetilladelse samt efterfølgende byggetilladelse.  Er din ejendom omfattet af en lokalplan, byplansvedtægter eller deklarationer skal du være opmærksom på, at der kan være krav til placeringen eller udformningen af solceller/solfangere.

Du kan se hvad der gælder for ejendommen/søge dispensation i BYG og Miljø.

Lokalplaner og byplanvedtægter kan du også finde på Esbjerg Kommunes Webkort.

Deklarationer findes på tinglysning.dk