Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Optjeningskrav

Hvis du bliver ledig og ikke er berettiget til dagpenge, kan der være mulighed for, at du kan få enten kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse. Det er blandt andet din alder og dit uddannelsesniveau, der afgør, hvilken ydelse du kan få.

Er du dansk statsborger og flyttet tilbage til Danmark fra et EU eller EØS land tager kommunen stilling til om din tilknytning til Danmark gør, at du er berettiget til kontanthjælp i stedet for integrationsydelse.

Efter 1.januar 2019 skal du opfylde to optjeningskrav, før du kan have ret til uddannelses- eller kontanthjælp.

De to optjeningskrav er:

  • Opholdskrav: 9 ud af 10 års lovligt ophold i Danmark, Grønland eller på Færøerne.
  • Beskæftigelseskrav: 2½ års ordinær fuldtidsbeskæftigelse svarende til 4.810 timers arbejde inden for de seneste 10 år.

Beskæftigelseskravet gælder:

  • Udlændinge indrejst og registreret i Folkeregisteret i bopælskommunen første gang i Danmark efter 1. januar 2008.
  • Personer registreret før 1. januar 2008, som senere har været udrejst i mere end 12 på hinanden følgende måneder.

Du kan evt. få Integrationsydelse, hvis du ikke har en anden indkomst, og ikke kan få uddannelses- eller kontanthjælp.

Flere borgere vil få integrationsydelse fremover, da det er blevet sværere at få uddannelses- eller kontanthjælp.